• De som har 1 million eller mer til langsiktig investering.
  • De som ikke har tid eller interesse for egen forvaltning.
  • De som mangler kompetanse innenfor området.
  • De som ønsker en meravkastning utover risikofri rente.
  • De som ønsker profesjonell forvaltning.

  • Vi har en enkel og forståelig investeringsfilosofi.
  • Vi kan vise til god avkastningshistorikk over tid.
  • Vi har over 5 milliard til forvaltning.
  • Vi er det største markedsmiljøet mellom Bergen og Trondheim.
  • Vi har mange års forvaltningserfaring.

Ta gjerne kontakt

Ønsker du mer informasjon om Aktiv Forvaltning, ta kontakt.
icon Telefon 70 11 30 00
icon Ring meg (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Chat (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Bestill møte med rådgiver