Følg utviklingen i din portefølje

Du kan følge utviklingen i porteføljen både fra PC og mobil. Logg inn eller last ned til mobil fra lenkene under. 

Møre Norge

Porteføljen vil normalt bestå av større norske selskaper. Det kan også investeres i egenkapitalbevis fra norske sparebanker. Investeringene er i stor grad verdiorienterte, og porteføljen kan knyttes til aksjesparekonto.

Møre Norden

Aktivt forvaltet portefølje i hovedsak bestående av de 15-30 største nordiske selskapene, med unntak av finans. Målet til porteføljen er å skape meravkastning utover referanseindeksen, VINX Benchmark. Porteføljens sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, og man må derfor forvente at avkastningen også vil variere betydelig i forhold til referanseindeksen.

Møre Utbytte

Portefølje av egenkapitalbevis fra noen av de største sparebankene i Norge, og andre finansaksjer i Norge og Norden. Porteføljen kan også inneholde andre utbytteselskaper.

Ikon med globus
Møre Global

Porteføljen består av investeringer i globale fond fra norske forvaltere. Porteføljen skal minimum ha et innslag av globale indeksfond som gjør porteføljen godt diversifisert, både geografisk og i forhold til bransjer.

Møre Obligasjon

En portefølje av obligasjoner/ renteplaseringer innen industri og finans. Forutsigbar kontantstrøm i form av renteutbetalinger.

Hvem passer Aktiv Forvaltning for?
  • Du som har 2 million eller mer til langsiktig investering.
  • Du som ikke har tid eller interesse for egen forvaltning.
  • Du som mangler kompetanse innenfor området.
  • Du som ønsker mer avkastning utover risikofri rente.
  • Du som ønsker profesjonell forvaltning.
Hvorfor velge Aktiv Forvaltning?
  • Vi har en enkel og forståelig investeringsfilosofi.
  • Vi kan vise til god avkastningshistorikk over tid.
  • Vi har over 6 milliard til forvaltning.
  • Vi er det største markedsmiljøet på Nordvestlandet.
  • Vi har mange års forvaltningserfaring.

Ta gjerne kontakt med en kapitalrådgiver

Vårt team av kapitalrådgivere og lokale rådgivere hjelper deg gjerne med plassering av midler i Aktiv Forvaltning.