Se din portefølje

NYHET! Ny portal for Kapitalforvaltning erstatter Aktiv Forvaltning webløsningen fra 24. januar 2022. Innlogging til den nye portalen finner du via "Logg Inn" knappen under.

Logg deg på og få oversikt over din Kapitalforvaltningsportefølje.

Møre Norge

Porteføljen vil normalt bestå av større norske selskaper. Det kan også investeres i egenkapitalbevis fra norske sparebanker. Investeringene er i stor grad verdiorienterte, og porteføljen kan knyttes til aksjesparekonto.

Møre Norden

Aktivt forvaltet portefølje i hovedsak bestående av de 15-30 største nordiske selskapene, med unntak av finans. Målet til porteføljen er å skape meravkastning utover referanseindeksen, VINX Benchmark. Porteføljens sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, og man må derfor forvente at avkastningen også vil variere betydelig i forhold til referanseindeksen.

Møre Utbytte

Portefølje av egenkapitalbevis fra noen av de største sparebankene i Norge, og andre finansaksjer i Norge og Norden. Porteføljen kan også inneholde andre utbytteselskaper.

Møre Global

Porteføljen består av investeringer i globale fond fra norske forvaltere. Porteføljen skal minimum ha et innslag av globale indeksfond som gjør porteføljen godt diversifisert, både geografisk og i forhold til bransjer.

Møre Obligasjon

En portefølje av obligasjoner/ renteplaseringer innen industri og finans. Forutsigbar kontantstrøm i form av renteutbetalinger.

Hvem passer Aktiv Forvaltning for?
  • Du som har 2 million eller mer til langsiktig investering.
  • Du som ikke har tid eller interesse for egen forvaltning.
  • Du som mangler kompetanse innenfor området.
  • Du som ønsker mer avkastning utover risikofri rente.
  • Du som ønsker profesjonell forvaltning.
Hvorfor velge Aktiv Forvaltning?
  • Vi har en enkel og forståelig investeringsfilosofi.
  • Vi kan vise til god avkastningshistorikk over tid.
  • Vi har over 6 milliard til forvaltning.
  • Vi er det største markedsmiljøet på Nordvestlandet.
  • Vi har mange års forvaltningserfaring.

Ta gjerne kontakt med en kapitalrådgiver

Vårt team av kapitalrådgivere og lokale rådgivere hjelper deg gjerne med plassering av midler i Aktiv Forvaltning.
icon Telefon 70 11 30 00
icon Ring meg (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Chat (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Bestill møte med rådgiver