sbm-NT5-pott.svg

Hva er Næringsteft?


Næringsteft er en konkurranse og en kompetansereise fo gründere i tidlig fase med over 2 millioner kroner i premiepotten.

Ny sesong starter høsten 2022. Hvis du vil at vi skal sende deg en påminnelse, legg igjen kontaktinfo her.

Hvem kan delta?

  • Oppstartsbedrifter i tidlig fase. Det betyr at idéen eller selskapet ikke bør være eldre enn 4 år.
  • Idéen må representere noe vesentlig nytt i markedet, og den må være mulig å kommersialisere.
  • Idéen må være forankret i FNs bærekraftsmål.
  • Selskapet må ha, eller vil få, forretningsadresse på Nordvestlandet.


Våre gode samarbeidspartnere i Næringsteft er
NTNU TEFT-lab  ·  Protomore  ·  Vindel  ·  ÅKP
Converto   ·  Kvale   ·  Pir   ·  Vest   ·  Visma