Hva skjer om du ikke svarer?


Forebygging av økonomisk kriminalitet
Hvorfor gjør vi dette?

Hvitvaskingsloven er til for å beskytte samfunnet vi lever i. Den skal forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Derfor er bankene pålagt å ha oppdatert info om hvem kundene er og hva de skal bruke banken til. Når du svarer på spørsmålene våre er du med på å beskytte deg selv og de rundt deg mot identitetstyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.

Her er det vi er pålagt å be deg om:

 1. Du må legitimere deg med godkjent legitimasjon. Dette gjør du som regel bare én gang i hver bank. Se liste over godkjent legitimasjon under spørsmål og svar lenger ned på siden.
 2. Du må med jevne mellomrom oppdatere informasjon om hvordan du har tenkt å bruke banken og bankens produkt. Vi sender deg påminnelse jevnlig, men du kan når som helst logge inn i nettbanken for å se eller endre informasjonen din.
 3. Du må svare på noen enkle spørsmål på vegne av våre samarbeidspartnere - for eksempel vår leverandør av kredittkort, Sparebank 1 Kreditt. 
 4. Du må svare på noen enkle spørsmål når du setter inn kontanter i innskuddsautomaten vår.

Spørsmål og svar

Dette er godkjent legitimasjon:

  • Pass, inkl. norsk utlendingspass og norsk reisebevis for flyktninger
  • Norsk førerkort utstedt fra og med 1998
  • BankID fra annen bank
  • Bankkort med bilde fra annen bank
  • Nasjonalt ID-kort utstedt av et EØS-land

Her kan du legitimere deg

Om du vil komme innom kontoret må du avtale tid for legitimering. Etter dette er det bare å ta med deg gyldig legitimasjon og komme innom på avtalt tidspunkt. Om du har spørsmål ring oss på 70 11 30 00.

Vi ber deg om å ikke sende kopi av pass som vedlegg i e-post. Bekreftet kopi av legitimasjon kan sendes via brevpost til Sparebanken Møre,  Postboks 121- Sentrum, 6001 Ålesund.

For å beskytte deg mot identitetstyveri, må du ikke gi fra deg personlig informasjon som pass, fødselsnummer, passord, kodebrikke og kortinformasjon via e-post eller på usikre nettsted.

Her kan du legitimere deg

I tillegg til å innhente legitimasjon som tilfredsstiller dagens krav, er norske banker pålagt å alltid ha oppdatert informasjon om kundene sine. Begge deler er viktig i arbeidet for å forebygge ID-tyveri, hvitvasking og annen type økonomisk kriminalitet. 

Vi har et ansvar for å ha kunnskap om hvordan kundene bruker våre produkter og tjenester. Denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Formålet er å hindre at norske banker brukes som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering og for å hindre misbruk av din identitet. 

Det at vi ber deg om å oppdatere informasjon betyr på ingen måte at noen mistenker noe kriminelt, men vi er lovpålagt å be om denne informasjonen for å sørge for at alle dine kontoer og avtaler hos oss er sikre.

Her kan du logge inn i nettbanken for å se eller endre dine svar på våre spørsmål.

Hva skjer om du ikke svarer på spørsmålene?
Mottar vi ikke oppdatert informasjon fra deg innen fristen, vil tjenesten bli midlertidig sperret. Så snart vi mottar oppdatert informasjon vil tjenesten bli åpnet igjen.

Her kan du logge inn i nettbanken for å se eller endre dine svar på våre spørsmål.

Hva skjer om du ikke legitimerer deg?
Du vil først få beskjed fra oss om å legitimere deg. Dersom du ikke har legitimert deg innen fristen, blir kundeforholdet sperret og vi gir deg en ny frist. Hvis vi ikke har fått din legitimasjon innen den nye fristen, må vi avslutte kundeforholdet. 

Her kan du legitimere deg


De fleste former for kriminell virksomhet og terror forutsetter hvitvasking av penger. Enkelt fortalt er hvitvasking en måte å dekke over at penger tjent eller brukt på ulovlige måter. Når vi  setter en stopper for hvitvasking, bidrar vi til å skape tryggere samfunn. 

Slik forklarer Økokrim hva hvitvasking er: "Hvitvasking er handlinger som på ulike måter bidrar til sikre utbyttet fra straffbare handlinger ved å skjule hvor det blir av eller hvem som har rådigheten over det, eller som tilslører inntekter eller eiendelers ulovlige opphav. For at kriminelle skal kunne nyte fordelene av et ulovlig utbytte uten å vekke mistanke, må utbyttet integreres i den legale økonomien. Hvitvaskingen kan enten gjennomføres for andre eller for å sikre utbytte av egne straffbare handlinger (selvvasking). Det er ikke uvanlig at hvitvaskingen skjer ved hjelp av ellers lovlydige venner, familie eller forretningsforbindelser."

Viktig