Intensjonen med PSD2 er å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester, fremme innovasjon, styrke sikkerheten for nettbetalinger og tilgang til konto. I tillegg er målsettingen å bedre samhandlingen mellom ulike typer aktører i markedet og ytterligere harmonisere regelverket i EU.

For bankkundene som har kontoer i flere banker, vil dette gi mulighet til å få samlet all kontoinformasjon om betalingskontoer på ett sted. Det vil gi deg som kunde bedre oversikt over din økonomi.

Statistikk for ytelse og tilgjengelighet i selvbetjente kanaler og gjennom vårt PSD2-API. Statistikkfilene åpnes enkelt i excel.

PeriodeSelvbetjente kanaler/PSD2 - API
Mars 2023Nettbank/API
Februar 2023Nettbank/API
Januar 2023Nettbank/API
Desember 2022Nettbank/API
November 2022Nettbank/API
Oktober 2022Nettbank/API
September 2022Nettbank/API
August 2022Nettbank/API
Juli 2022Nettbank/API
Juni 2022Nettbank/API
Mai 2022Nettbank/API
April 2022Nettbank/API
Mars 2022Nettbank/API
Februar 2022
Nettbank/API
Januar 2022Nettbank/API
Desember 2021Nettbank/API
November 2021Nettbank/API
Oktober 2021Nettbank/API
September 2021Nettbank/API
August 2021Nettbank/API
Juli 2021Nettbank/API
Juni 2021Nettbank/API
Mai 2021Nettbank/API
April 2021Nettbank/API
Mars 2021Nettbank/API
Februar 2021Nettbank/API
Januar 2021Nettbank/API
Desember 2020Nettbank/API
November 2020Nettbank/API
Oktober 2020Nettbank/API
September 2020Nettbank/API
August 2020Nettbank/API
Ung dame ser mot deg gjennom et vindu.
Her finner du
Utviklerportalen

Her finner du Sparebanken Møres utviklerportal. Via portalen får du tilgang til kundedata som kan benyttes til å bygge spennende tjenester. I portalen finner du våre APIer, sandbox med testdata og en praktisk veiledning.

Vi vil selvsagt ikke dele informasjon uten kundenes samtykke.

Greit å vite
  • PSD2, (Revised Payment Services Directive), er et EU-direktiv. Det regulerer betalingsformidling i EU og EØS.
  • Intensjonen er blant annet å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester, fremme innovasjon, styrke sikkerheten for nettbetalinger og tilgang til konto.
  • Bankene må gjøre sine kundedata tilgjengelig for andre aktører.
  • I fremtiden kan betaling utføres av andre selskap enn vanlige banker og kortselskaper. Dette gir adgang både for store aktører som Facebook og Apple og små gründerselskaper og andre finansaktører i inn- og utland.
  • Betalinger vil i stor grad bli utført direkte fra konto til konto, i stedet for å gå via et kortsystem som Visa, Mastercard og Bankaxept. 
  • Straksbetaling/overføringer og lavere kostnader er forventede konsekvenser av PSD2.
  • Det er ikke hvem som helst som kan få tilgang til dine kundedata. Det er du som kunde som må godkjenne at andre banker og andre tilbydere av betalingstjenester får mulighet til kundedataene dine. 
  • Du kan snart samle all kontoinformasjon og betalingsinformasjon på ett sted. Dvs. at om du har kontoer i flere banker kan du samle kontoinformasjon om betalingskontoene dine i en nettbank eller mobilbank. På den måten får du god oversikt over egen økonomi.
  • Det er innført strenge sikkerhetskrav som skal redusere risikoen for svindel og beskytte dine data. Alle aktører er forpliktet til å benytte disse autentiseringsmetodene.

Vi hjelper deg gjerne!

Hovedkontor Sparebanken Møre Kipervikgata 6, 6003 Ålesund Postboks 121, 6001 Ålesund Organisasjonsnummer: 937 899 319