Intensjonen med PSD2 er å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester, fremme innovasjon, styrke sikkerheten for nettbetalinger og tilgang til konto. I tillegg er målsettingen å bedre samhandlingen mellom ulike typer aktører i markedet og ytterligere harmonisere regelverket i EU.

For bankkundene som har kontoer i flere banker, vil dette gi mulighet til å få samlet all kontoinformasjon om betalingskontoer på ett sted. Det vil gi deg som kunde bedre oversikt over din økonomi.

Statistikk for ytelse og tilgjengelighet i selvbetjente kanaler og gjennom vårt PSD2-API. Statistikkfilene åpnes enkelt i excel.

PeriodeSelvbetjente kanaler/PSD2 - API
Juni 2024Nettbank/API
Mai 2024Nettbank/API
April 2024Nettbank/API
Mars 2024Nettbank/API
Februar 2024Nettbank/API
Januar 2024Nettbank/API
Desember 2023Nettbank/API
November 2023Nettbank/API
Oktober 2023Nettbank/API
September 2023Nettbank/API
August 2023Nettbank/API
Juli 2023Nettbank/API
Juni 2023Nettbank/API
Mai 2023Nettbank/API
April 2023Nettbank/API
Mars 2023Nettbank/API
Februar 2023Nettbank/API
Januar 2023Nettbank/API
Desember 2022Nettbank/API
November 2022Nettbank/API
Oktober 2022Nettbank/API
September 2022Nettbank/API
August 2022Nettbank/API
Juli 2022Nettbank/API
Juni 2022Nettbank/API
Mai 2022Nettbank/API
April 2022Nettbank/API
Mars 2022Nettbank/API
Februar 2022
Nettbank/API
Januar 2022Nettbank/API
Desember 2021Nettbank/API
November 2021Nettbank/API
Oktober 2021Nettbank/API
September 2021Nettbank/API
August 2021Nettbank/API
Juli 2021Nettbank/API
Juni 2021Nettbank/API
Mai 2021Nettbank/API
April 2021Nettbank/API
Mars 2021Nettbank/API
Februar 2021Nettbank/API
Januar 2021Nettbank/API
Desember 2020Nettbank/API
November 2020Nettbank/API
Oktober 2020Nettbank/API
September 2020Nettbank/API
August 2020Nettbank/API
Ung dame ser mot deg gjennom et vindu.
Her finner du
Utviklerportalen

Her finner du Sparebanken Møres utviklerportal. Via portalen får du tilgang til kundedata som kan benyttes til å bygge spennende tjenester. I portalen finner du våre APIer, sandbox med testdata og en praktisk veiledning.

Vi vil selvsagt ikke dele informasjon uten kundenes samtykke.

Greit å vite
 • PSD2 er en forkortelse for Payment Services Directive nr.2 og er den nyeste versjonen av EU-direktivet som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS omfatter dette direktivet også betalingstjenester i Norge.
 • EU ønsker at alle EUs borgere og virksomheter skal ha tilgang til sikre og effektive betalingstjenester som fungerer i hele EUs indre marked.  
  For å få til dette vil EU gjøre det enklere og billigere å gjennomføre betalinger innad i EU sikkert og effektivt, og gjøre regelverket for betalinger likt i alle EU-land.
 • Innovasjonstakten for betalingstjenester innad i EU har gått raskere enn regelverksutviklingen. PSD2 skal derfor også gi klare regler som legger til rette for nye og innovative tjenester i betalingsmarkedet, og ikke minst økt konkurranse.
 • I tråd med utviklingen er det også behov for å ivareta brukernes sikkerhet og hindre svindel i betalingsmarkedet. PSD2 setter derfor nye krav til sikkerhet ved gjennomføring av betalinger med den hensikt å redusere mulighetene for svindel i betalingsmarkedet
 • Bankene må gjøre sine kundedata tilgjengelig for andre aktører. Det er likevel ikke slik at hvem som helst kan få tilgang til dine kundedata. Det er du som kunde som må godkjenne at andre banker eller øvrige tilbydere av betalingstjenester får tilgang til dine kundedata.
 • PSD2 muliggjør at betaling utføres av andre selskap enn vanlige banker og kortselskaper. Dette gir adgang både for store aktører som for eksempel Facebook og Apple og små gründerselskaper og andre finansaktører i inn- og utland.
 • Betalinger vil i stor grad bli utført direkte fra konto til konto, i stedet for å gå via et kortsystem som Visa, Mastercard og Bankaxept. 
 • PSD2 åpner for at du kan samle all kontoinformasjon og betalingsinformasjon på ett sted. Dvs. at om du har kontoer i flere banker kan du samle kontoinformasjon om betalingskontoene dine i en nettbank/mobilbank/tredjepartstjeneste. På den måten får du god oversikt over egen økonomi.
 • Det er innført strenge sikkerhetskrav som skal redusere risikoen for svindel og beskytte dine data. Alle aktører er forpliktet til å benytte disse autentiseringsmetodene.
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00