Kundeerklæringsskjema

Bankene i Norge er pålagt å innhente og oppdatere informasjon om alle kundene våre. Dette gjelder både for privatpersoner, bedrifter, lag og organisasjoner.

For lag, organisasjoner og bedrifter gis informasjonen kundeerklæringsskjemaet, som du finner lenke til på denne siden, eller direkte i Nettbedrift av bedriftens administrasjonsansvarlige. Årlig oppdateringer skjer på bakgrunn av tidligere gitt informasjon. 

Ikon av et dokument i ulike blåtoner med ett sjekkmerke i hvitt
Hva bør du ha tilgjengelig før utfylling?

Kontaktinformasjon til den som skal signere skjemaet (mobil/epost).

Oversikt/dokumentasjon på eierforhold i virksomheten

Organisasjoner som investerer i aksjer:

  • LEI-nummer

Organisasjoner som er skattemessig hjemmehørende i utlandet:

  • TIN-nummer 

Organisasjoner tilhørende konsern:

  • Oversikt over selskapsstruktur.
Spørsmål og svar

Opplysningene må korrigeres i Brønnøysund / Altinn. 

Litt forenklet kan vi si at en reell rettighetshaver er en fysisk person som alene eller sammen med nære familiemedlemmer eier eller kontrollerer mer enn 25% av selskapet. Dette kan være gjennom direkte eierskap eller via flere ledd.

Eksempler:

  1. Du eier 20% av aksjene i selskap A. Din ektefelle eier også 20% i selskapet. Siden dere sammen (som nære familiemedlemmer), eier mer enn 25% (altså 40%) vil dere begge regnes som Reelle Rettighetshavere og registreres i skjemaet her som dette med eierandel på 20% hver.
  2. Selskap B eier 30% av selskap A. Du eier 30% av selskap B, men ingenting direkte i selskap A. Du vil da likevel regnes som Reell Rettighetshaver i selskap A. Siden du er Reell Rettighetshaver i B som igjen eier mer 25% i selskap A. Du skal da registreres i skjemaet her som Reell Rettighetshaver for selskap A med eierandel på 30%.
  3. Aksjene i selskapet er delt i i A- og B-aksjer der bare A-aksjene har stemmerett. A-aksjene utgjør 10% og B-aksjene 90% av alle aksjene i selskapet. Du eier alle A-aksjene, og vil dermed være Reell Rettighetshaver fordi du kontrollerer mer enn 25% av stemmene.

Hvor kommer pengene som går inn på organisasjonens konto fra? Dette kan typisk være

  • Innbetalt aksjekapital
  • Lån fra bank eller andre
  • Brutto omsetning fra driften (inkl. m.v.a.)

Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer (hvitvaskingsloven § 2 g).