Fondspakker

Vår investeringskomité har satt samen gode pakkeløsninger. Slik blir det enkelt for dere å velge de fondene som passer best til deres tidshorisont og risikoprofil.

Enkelt fond

Vi tilbyr et stort utvalg av fond fra flere fondsleverandører. Gå inn i VPS-investortjeneste for å se hele vårt utvalg og for å handle fond.  

Hvordan komme i gang?
Kunde i banken

For å handle fond må både bedriften og personen som skal handle på vegne av bedriften være registrert som kunde i banken. Bedriften må ha konto for kjøp og salg av fond, samt belastning av fondspris.

Vi hjelper din bedrift med fond!

Trenger dere råd eller ønsker mer informasjon om plassering i fond? Vi hjelper dere med å finne de beste løsningene for deres bedrift.
Dokumentasjon

For at bedriften skal kunne handle fond må dette være dokumentert i bedriftens vedtektsfestede formål. Banken innhenter firmattest fra Brønnøysundsregistrene.  

Alternativt må det foreligge styrevedtak på at slik fondshandel kan gjennomføres. Dokumentasjon kan i så fall lastes opp når konto og tilgang bestilles.

Konto og tilgang

For å kunne handle fond må det opprettes en VPS depotkonto for bedriften. I tillegg må det bestilles tilgang til VPS investortjeneste. 

Start handel

Gå inn i VPS investortjeneste for å kjøpe og selge fond. Fondene som er anbefalt i fondspakkene handles også enkeltvis i VPS investortjeneste. 

Ulike typer fond

Et aksjefond er et fond der minst 80% av pengene er plassert i aksjer. Aksjefondet eier andeler i mange bedrifter og det er lovpålagt å spre sin portefølje på minst 16 børsnoterte selskaper. De fleste aksjefond har betydelig flere selskaper i sin portefølje. Dette gjør at risikoen blir spredd. På lang sikt kan en forventet høyere avkastning på en plassering i aksjefond enn i andre typer verdipapirfond. Samtidig kan en også forvente at aksjefond vil innebære høyest risiko fordi kursen kan svinge betydelig. Dette betyr at penger vi trenger disponibelt på kort varsel ikke bør være plassert i aksjemarkedet. 

Hvem passer aksjefond for?
Aksjefond egner seg godt for langsiktige plasseringer med en tidshorisont på minst 5 år. Da får du tid til å la pengene være med på verdisvingningene i aksjemarkedet. Selv om det i perioder går ned, kan du forvente at det på lang sikt vil gå oppover. Dersom aksjemarkedet faller en periode bør du ha tid til å vente på at markedene henter seg inn igjen før du selger fondsandelene. 

Et pengemarkedsfond er et rentefond som investerer i rentepapirer med kort bindingstid (maksimalt 1 år). Dette betyr at denne fondsgruppen har lav risiko, men også lav forventet avkastning. 

Hvem passer pengemarkedsfond for?
Pengemarkedsfond er egnet for plassering av kortsiktig bufferkapital, og er et godt alternativ til høyrentekonto.

Obligasjonsfond er et verdipapirfond der midlene investeres i langsiktige rentepapirer (med bindingstid over 1 år). Obligasjonsfondene har noe høyere risiko enn pengemarkedsfondene. Samtidig vil avkastningen over tid normalt være noe høyere enn pengemarkedsfond.

Hvem passer obligasjonsfond for?
Egner seg til sparing i noen år for å få råd til større innkjøp og investeringer. Pengene må ikke være tilgjengelig på kort varsel, og du kan med fordel ha noe mer svingningsrisiko i investeringsvalgene, og slik øke forventet avkastning. Obligasjonsfond passer godt til sparing på mellomlang sikt.

Et kombinasjonsfond er en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Kombinasjonsfond er inndelt i følgende grupper: 

  • Norske kombinasjonsfond - plasserer normalt minst 80% av forvaltningskapitalen i det norske verdipapirmarkedet.
  • Internasjonale kombinasjonsfond
  • Livssyklusfond - trapper normalt ned aksjeandelen over tid.

Avkastning og risiko i kombinasjonsfond vil avhenge av fordelingen i rentepapirer og aksjer i fondets portefølje. Jo større aksjeandel desto høyere forventet avkastning - og risiko.