Hvordan komme i gang?
Ikon av tallet 1
Kunde i banken

For å handle fond må bedriften være registrert som kunde i banken. Ved registrering vil bedriften få tildelt en konto som kan brukes til kjøp og salg av fond. 

Ikon av tallet 2 i ulike blåtoner
Kunde i Norne

Sparebanken Møre bruker Norne sin handelsløsning for fond. Det betyr at bedriften må opprette seg som kunde i Norne for å handle fond. 

Ikon av tallet 3
Start handel

Gå inn i Norne sin handelsløsning for å kjøpe og selge fond. Om du ønsker tips til hvilke fond dere skal velge - test spareroboten eller kontakt en rådgiver i banken.  

Elisabeth1080x1080.jpg
Et stort utvalg av fond

Vi tilbyr et bredt utvalg av fond fra Alfred Berg Kapitalforvaltning, DNB Asset Management, Holberg, Storebrand Asset Management inkl. Delphifondene og Skagenfondene, Norne Securities AS, KLP og Odin.

Vi hjelper din bedrift med fond!

Trenger dere råd eller ønsker mer informasjon om plassering i fond? Vi hjelper dere med å finne de beste løsningene for deres bedrift.
Ikon med tre søyler som viser vekst i ulike blåtoner
Ønsker dere plasseringsrådgivning?

For at våre rådgivere skal kunne gi din bedrift rådgivning om fondshandel må personen som skal handle på vegne av bedriften svare på noen spørsmål (MIFID), blant annet for å avdekke risikovilje. 

Ulike typer fond

Et aksjefond er et fond der minst 80% av pengene er plassert i aksjer. Aksjefondet eier andeler i mange bedrifter og det er lovpålagt å spre sin portefølje på minst 16 børsnoterte selskaper. De fleste aksjefond har betydelig flere selskaper i sin portefølje. Dette gjør at risikoen blir spredd. På lang sikt kan en forventet høyere avkastning på en plassering i aksjefond enn i andre typer verdipapirfond. Samtidig kan en også forvente at aksjefond vil innebære høyest risiko fordi kursen kan svinge betydelig. Dette betyr at penger vi trenger disponibelt på kort varsel ikke bør være plassert i aksjemarkedet. 

Hvem passer aksjefond for?
Aksjefond egner seg godt for langsiktige plasseringer med en tidshorisont på minst 5 år. Da får du tid til å la pengene være med på verdisvingningene i aksjemarkedet. Selv om det i perioder går ned, kan du forvente at det på lang sikt vil gå oppover. Dersom aksjemarkedet faller en periode bør du ha tid til å vente på at markedene henter seg inn igjen før du selger fondsandelene. 

Et pengemarkedsfond er et rentefond som investerer i rentepapirer med kort bindingstid (maksimalt 1 år). Dette betyr at denne fondsgruppen har lav risiko, men også lav forventet avkastning. 

Hvem passer pengemarkedsfond for?
Pengemarkedsfond er egnet for plassering av kortsiktig bufferkapital, og er et godt alternativ til høyrentekonto.

Obligasjonsfond er et verdipapirfond der midlene investeres i langsiktige rentepapirer (med bindingstid over 1 år). Obligasjonsfondene har noe høyere risiko enn pengemarkedsfondene. Samtidig vil avkastningen over tid normalt være noe høyere enn pengemarkedsfond.

Hvem passer obligasjonsfond for?
Egner seg til sparing i noen år for å få råd til større innkjøp og investeringer. Pengene må ikke være tilgjengelig på kort varsel, og du kan med fordel ha noe mer svingningsrisiko i investeringsvalgene, og slik øke forventet avkastning. Obligasjonsfond passer godt til sparing på mellomlang sikt.

Et kombinasjonsfond er en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Kombinasjonsfond er inndelt i følgende grupper: 

  • Norske kombinasjonsfond - plasserer normalt minst 80% av forvaltningskapitalen i det norske verdipapirmarkedet.
  • Internasjonale kombinasjonsfond
  • Livssyklusfond - trapper normalt ned aksjeandelen over tid.

Avkastning og risiko i kombinasjonsfond vil avhenge av fordelingen i rentepapirer og aksjer i fondets portefølje. Jo større aksjeandel desto høyere forventet avkastning - og risiko.