OCR innbetalingsavtale

Tjenester Pris
Etablering pr avtale 1.600,00
Endring 500,00
Månedspris pr avtale 75,00
Innbetaling pr transaksjon 1,00
Filforsendelse fra Mastercard Payment Services, pr fil 10,00
E-Giro & Innbetaling Total
Tjenester Pris
Etablering pr avtale 1.600,00
Endring 500,00
Månedspris pr avtale 75,00
Innbetaling med KID 1,00
Innbetaling uten KID 2,00
Filforsendelse fra Mastercard Payment Services, pr fil 10,00
Mastercard Payment Services - diverse tjenester
Tjenester Pris
Filforsendelse til og fra Nets 10,00
Forsendelse til Nets per post 10,00
Autorisering pga. feil i fil 250,00
Filforsendelse fra Nets - kopi 150,00
Kundebestilt kopi Nets 100,00
E-post melding om innbetaling 1,00
Betalingsterminal inkl. oppgjørsbehandling
Tjenester Pris
Leie/kjøp av betalingsterminal betalingsterminal.no*
Transaksjonspris per trans 0,12
Reserveløsning - manuelt ført av banken pr. transaksjon 20,00

Etablering/endring - Se priser fra Bankaxept. Prisene er ikke mva pliktige.

*Betalingsterminaler
Priser for leie og kjøp av betalingsterminaler: betalingsterminal.no .
Alle som leier eller kjøper betalingsterminal må i tillegg ha en avtale med egen bank om oppgjørsbehandling.


Avtalegiro mottakeravtale
Tjenester Pris
Avtalegiro - avtale, test nye/endringer 1.600,00
Pris per måned 75,00
Pris per transaksjon, betales av betalingsmottaker 2,00
Pris betaler per transaksjon 3,50
Filforsendelse til og fra NETS 10,00
Sletting venteregister 20,00
Sletting betalingskrav 10,00
Avvist transaksjon ved KID-bytte 20,00
Avtalegiro med eSignering
Tjenester Pris
Etablering 500,00
Pris per måned 100,00
Pris per avtale (elektronisk signering) 8,00
eFaktura - Bedrift til forbruker (B2C)
Tjenester Pris
eFaktura oppstartskostnader 8.000,00
Kjøp av ferdigutviklet fakturamal 2.000,00
Månedspris for eFaktura avtale 75,00
eFaktura Betalingskrav 3,50
eFaktura Fakturahotell 1,00
eFaktura med eSignering
Tjenester Pris
Etablering 6.000,00
Pris per måned 100,00
Pris per avtale (elektronisk signering) 8,00
eFaktura - Bedrift til bedrift (B2B)
Tjenester Pris
Etablering web-faktura EHF 1.000,00
Månedsbeløp 25,00
Pris pr sendt faktura 6,00
Distribusjon av vedlegg 1,00

eFaktura EHF via fil
Ta kontakt med din kundeansvarlige for pristilbud.

Autogiro
Tjenester Pris
Autogiro - avtale, test nye/endringer 1.600,00
Månedspris for avtale 75,00
Betaler per transaksjon 4,00
Mottaker per transaksjon 4,00
Betalingspåminnelse 10,00
Registrering/endring av fullmakter 500,00
Kvittering avregnede og avviste oppdrag 20,00
Fullmaktbekreftelse 10,00
Valutasjekker
Tjenester Pris
Salg av valutasjekk per sjekk til kunder i banken 200,00
Stoppordre sjekk per sjekk 200,00 + utl. omk.
Mastercard Payment Services direkte remittering (ikke lenger i salg)
Tjenester Pris
Etablering, pr avtale 1.600,00
Endring 500,00
Månedspris pr avtale 100,00
Utbetaling lønn, pr transaksjon 2,00
Utbetaling m/KID, pr transaksjon 2,00
Utbetaling u/melding, pr transaksjon 3,00
Utbetaling m/melding, pr transaksjon 6,00
Utbetalingsanvisning (uten mottakers kontonummer) 100,00
Filforsendelse til og fra Mastercard Payment Services, pr fil 10,00
kvittering avregnede og avviste oppdrag 20,00
Rebestilling av konteringsdata, per konto 750,00
Giro
Tjenester Pris
Bokført i banken - per giro 100,00
Skatt/MVA belastet konto - per giro 100,00
Giro sendt Nets 100,00
Giro på byggelån 60,00
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.) 100,00
Tilbakeføring av uhevet utbetalingsanvisning 125,00
Giro i retur fra Nets grunnet manglende dekning - per giro 125,00
Nettbank - ikke lenger i salg
Tjenester Pris
Abonnement pr. mnd 50,00
Betaling 3,50
Betaling til forfall 4,50
eFaktura betaling - per transaksjon 2,50
Fast oppdrag til andres konti 4,00
Kvitteringsoblat 20,00
Kvittering uten oblat 20,00
SMS varsling - alle varslinger 5,00
Spørring på forfall 1,00
Starte betalingsoppdrag 3,00
Stoppe betalingsoppdrag 5,00
Ødelagt/mistet elektronisk sikkerhetskort. Nytt kort 200,00
Brevgiro
Tjenester Pris
Per giro 13,00
+ per konvolutt sendt i posten 30,00 + porto
+ per konvolutt innlevert i banken 30,00 + porto
Kvitteringsoblat per oblat 20,00 + porto
Retur grunnet manglende dekning, feil og mangler 125,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) - per giro 100,00