Avtalegiro mottakeravtale

Tjenester Pris
Etablering ny avtale 800,00
Pr måned 95,00
Pr betalingskrav, egenvarsling 2,00
Pr betalingskrav, varslet av bank 4,25
Pr transaksjon, betaler 3,50
Oversikt faste betalinger og KID-bytte 2.000,00
Retur feil utfylt FBO 150,00
Avvist transaksjon ved KID-bytte 20,00
Sletting venteregister 20,00
Sletting betalingskrav 10,00
Avtalegiro med elektronisk avtaleinngåelse
Tjenester Pris
Etablering 500,00
Pr måned 100,00
Pr signerte avtale 4,00
Autogiro
Tjenester Pris
Etablering ny avtale 800,00
Endre avtale 500,00
Pr måned 95,00
Pr transaksjon, betaler 4,00
Pr transaksjon, uten melding 4,00
Pr transaksjon, med melding 8,00
Betalingspåminnelse 10,00
Registrering/endring av fullmakter 500,00
Fullmaktbekreftelse 10,00
Endre/slette ikke bokførte oppdrag 900,00
Innbetalingsavtaler Mastercard Payment Services
OCR, eGiro og Innbetaling Total Pris
Etablering 800,00
Endring 500,00
Pr måned 95,00
Innbetaling med KID 2,25
Innbetaling uten KID 2,50
Direkte remittering Mastercard Payment Services
Tjenester Pris
Etablering 800,00
Endring 500,00
Pr måned 95,00
Betaling, lønn 2,00
Betaling m/KID 3,00
Betaling uten melding 4,00
Betaling med melding 8,00
Kansellering av transaksjon i fil 4,00
Utbetalingsanvisning (uten mottakers kontonummer) 100,00
Rebestilling av konteringsdata 900,00
Ny dekningskontroll 900,00
Endre eller slette ikke avregnet oppdrag 900,00
Mastercard Payment Services - diverse tjenester
Tjenester Pris
Filforsendelse til og fra Mastercard 7,00
Autorisering pga. feil i fil 250,00
Filforsendelse fra Mastercard - kopi 150,00
Kundebestilt kopi Mastercard 100,00
E-post melding om innbetaling 1,00
OCR giro Transaksjonsliste A + B 100,00
Kvitteringslister 10,00
Oppgjørsbehandling betalingsterminal
Tjenester Pris
Leie/kjøp av betalingsterminal betalingsterminal.no*
Transaksjonspris per trans 0,12
Reserveløsning - manuelt ført av banken pr. transaksjon 20,00

Etablering/endring - Se priser fra Bankaxept. Prisene er ikke mva pliktige.

*Betalingsterminaler
Priser for leie og kjøp av betalingsterminaler: betalingsterminal.no .
Alle som leier eller kjøper betalingsterminal må i tillegg ha en avtale med egen bank om oppgjørsbehandling.


eFaktura B2C - Bedrift til forbruker
Tjenester Pris
Etablering 8.000,00
Ferdigutviklet fakturamal 2.000,00
Pr måned 95,00
Pr eFaktura betalingskrav 3,50
Pr eFaktura Fakturahotell 1,00
Tillegg pr eFaktura kombinert med avtalegiro 1,50
eFaktura EHF - Bedrift til bedrift (B2B)
Følgende dokumenttyper støttes i den filbaserte løsningen: EHF Billing 3.0 EHF Ordering 3.0 EHF Order Agreement 3.0 EHF Reminder 3.0 EHF Catalogue 3.0 EHF Forward Billing 3.0
Tjenester Pris
Webfaktura, etablering 1.000,00
Webfaktura , pr måned 50,00
Webfaktura, pr sendte faktura 8,00
Via filoverføring, etablering 5.500,00
Via filoverføring, pr måned utsteder/mottaker 125,00
Via filoverføring, pr faktura sendt/mottatt 3,00
Pr vedlegg 2,00
Valutasjekker
Tjenester Pris
Salg av valutasjekk per sjekk til kunder i banken 200,00
Stoppordre sjekk per sjekk 200,00 + utl. omk.
Manuelle tjenester Giro
Tjenester Pris
Bokført i banken - per giro 100,00
Skatt/MVA belastet konto - per giro 100,00
Giro sendt Nets 100,00
Giro på byggelån 60,00
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.) 100,00
Tilbakeføring av uhevet utbetalingsanvisning 125,00
Giro i retur fra Mastercard grunnet manglende dekning - per giro 125,00
Nettbank privat
Ikke lenger i salg for kunder med organisasjonsnummer.
Tjenester Pris
Abonnement pr. mnd 50,00
Betaling 3,50
Betaling til forfall 4,50
eFaktura betaling - per transaksjon 2,50
Fast oppdrag til andres konti 4,00
Kvitteringsoblat 20,00
Kvittering uten oblat 20,00
SMS varsling - alle varslinger 5,00
Spørring på forfall 1,00
Starte betalingsoppdrag 3,00
Stoppe betalingsoppdrag 5,00
Ødelagt/mistet elektronisk sikkerhetskort. Nytt kort 200,00
Brevgiro
Tjenester Pris
Per giro 13,00
+ per konvolutt sendt i posten 30,00 + porto
+ per konvolutt innlevert i banken 30,00 + porto
Kvitteringsoblat per oblat 20,00 + porto
Retur grunnet manglende dekning, feil og mangler 125,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) - per giro 100,00