Avtalegiro mottakeravtale

Tjenester Pris
Etablering, test, endringer 1.600,00
Pr måned 75,00
Pr transaksjon, betalingsmottaker 2,00
Pr transaksjon, betaler 3,50
Filforsendelse til og fra Mastercard 10,00
Sletting venteregister 20,00
Sletting betalingskrav 10,00
Avvist transaksjon ved KID-bytte 20,00
Avtalegiro med elektronisk avtaleinngåelse
Tjenester Pris
Etablering 500,00
Pr avtale 8,00
Pr måned 100,00
Autogiro
Tjenester Pris
Etablering, test, endringer 1.600,00
Pr måned 75,00
Pr transaksjon, betaler 4,00
Pr transaksjon, betalingsmottaker 4,00
Betalingspåminnelse 10,00
Registrering/endring av fullmakter 500,00
Kvittering avregnede og avviste oppdrag 20,00
Fullmaktbekreftelse 10,00
Innbetalingsavtaler Mastercard Payment Services
OCR, eGiro og Innbetaling Total Pris
Etablering 1.600,00
Endring 500,00
Pr måned 75,00
Innbetaling med KID 1,00
Innbetaling uten KID 2,00
Pr fil fra Mastercard Payment Services 10,00
Direkte remittering Mastercard Payment Services
Tjenester Pris
Etablering 1.600,00
Endring 500,00
Pr måned 100,00
Utbetaling lønn, pr transaksjon 2,00
Utbetaling m/KID, pr transaksjon 2,00
Utbetaling u/melding, pr transaksjon 3,00
Utbetaling m/melding, pr transaksjon 6,00
Utbetalingsanvisning (uten mottakers kontonummer) 100,00
Pr fil til og fra Mastercard Payment Services 10,00
Kvittering avregnede og avviste oppdrag 20,00
Rebestilling av konteringsdata, pr konto 750,00
Mastercard Payment Services - diverse tjenester
Tjenester Pris
Filforsendelse til og fra Mastercard 10,00
Forsendelse til Mastercard per post 10,00
Autorisering pga. feil i fil 250,00
Filforsendelse fra Mastercard - kopi 150,00
Kundebestilt kopi Mastercard 100,00
E-post melding om innbetaling 1,00
Betalingsterminal inkl. oppgjørsbehandling
Tjenester Pris
Leie/kjøp av betalingsterminal betalingsterminal.no*
Transaksjonspris per trans 0,12
Reserveløsning - manuelt ført av banken pr. transaksjon 20,00

Etablering/endring - Se priser fra Bankaxept. Prisene er ikke mva pliktige.

*Betalingsterminaler
Priser for leie og kjøp av betalingsterminaler: betalingsterminal.no .
Alle som leier eller kjøper betalingsterminal må i tillegg ha en avtale med egen bank om oppgjørsbehandling.


eFaktura B2C - Bedrift til forbruker
Tjenester Pris
Etablering 8.000,00
Ferdigutviklet fakturamal 2.000,00
Pr måned 75,00
Pr eFaktura betalingskrav 3,50
Pr eFaktura Fakturahotell 1,00
eFaktura EHF - Bedrift til bedrift (B2B)
Webfaktura Pris
Etablering 1.000,00
Månedsbeløp 25,00
Pris pr sendt faktura 6,00
Distribusjon av vedlegg 1,00

eFaktura EHF via fil
Ta kontakt med din kundeansvarlige for pristilbud.

Valutasjekker
Tjenester Pris
Salg av valutasjekk per sjekk til kunder i banken 200,00
Stoppordre sjekk per sjekk 200,00 + utl. omk.
Manuelle tjenester Giro
Tjenester Pris
Bokført i banken - per giro 100,00
Skatt/MVA belastet konto - per giro 100,00
Giro sendt Nets 100,00
Giro på byggelån 60,00
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.) 100,00
Tilbakeføring av uhevet utbetalingsanvisning 125,00
Giro i retur fra Mastercard grunnet manglende dekning - per giro 125,00
Nettbank privat
Ikke lenger i salg for kunder med organisasjonsnummer.
Tjenester Pris
Abonnement pr. mnd 50,00
Betaling 3,50
Betaling til forfall 4,50
eFaktura betaling - per transaksjon 2,50
Fast oppdrag til andres konti 4,00
Kvitteringsoblat 20,00
Kvittering uten oblat 20,00
SMS varsling - alle varslinger 5,00
Spørring på forfall 1,00
Starte betalingsoppdrag 3,00
Stoppe betalingsoppdrag 5,00
Ødelagt/mistet elektronisk sikkerhetskort. Nytt kort 200,00
Brevgiro
Tjenester Pris
Per giro 13,00
+ per konvolutt sendt i posten 30,00 + porto
+ per konvolutt innlevert i banken 30,00 + porto
Kvitteringsoblat per oblat 20,00 + porto
Retur grunnet manglende dekning, feil og mangler 125,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) - per giro 100,00