Ikon av fjell med hav i ulike blåtoner
Om banken

Gjennom mer enn 180 år har mennesker på Nordvestlandet tatt sjanser og grepet muligheter. De har bidratt til å skape et levende lokalsamfunn og gode levekår for befolkningen.

Ikon av børsbygningen i ulike blåtoner
Investor Relations

Sparebanken Møre har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø på Nordvestlandet relatert til person- og bedriftsmarked, samt aksje-, rente- og valutamarkedet.

Ikon som viser blomst i vekst i ulike blåtoner
Bærekraft

Sparebanken Møre skal være en pådriver for bærekraftig utvikling på Nordvestlandet. Vi har alltid vært opptatt av at lokalsamfunnet utvikler seg slik at fremtidige generasjoner også kan bo og virke her. Dette skal vi fortsette med også fremover.

Ikon av idrettsbane i ulike blåtoner
Samfunnsengasjement

Sparebankenes formål er å utvikle samfunnet gjennom forretningsdrift og ved å gi støtte til allmennyttige formål. Nordvestlandet skal være en attraktiv plass for utvikling og skaperkraft.

Vi hjelper deg gjerne!

Hovedkontor Sparebanken Møre Kipervikgata 6, 6003 Ålesund Postboks 121, 6001 Ålesund Organisasjonsnummer: 937 899 319