Ikon av person i ulike blåtoner
Aksjehandel for privatpersoner

Er du interessert i kjøp og salg av aksjer på egenhånd, kan du gjøre dette i vår Aksjehandelsløsning i Nettbanken. Du må være registrert som kunde i banken og ha Nettbankavtale før du kan bestille Aksjehandel. 

Ikon av en fabrikkbygning
Aksjehandel for bedrifter

Er bedriften interessert i kjøp og salg av aksjer kan en person med fullmakt fra bedriften handle på vegne av bedriften via vår Aksjehandelsløsning i Nettbanken. Både bedriften og fullmektig må være kunde i banken.

Ikon av tre søyler i ulike blåtoner - symboliserer vekst
Euronext Growth

Euronext Growth er en markedsplass for notering og elektronisk handel av aksjer og egenkapitalbevis. Dette er et tilbud til mindre og mellomstore selskaper som ønsker enklere tilgang til kapitalmarkedet, samt store selskaper som ikke oppfyller kravene eller ønsker full notering på regulert marked. 

For selskaper notert på Euronext Growth er kravene til informasjon mindre omfattende enn for selskaper notert på regulert marked. I tillegg er likviditeten ofte svært dårlig. Dette resulterer i at disse aksjene innebærer høy risiko og kan være svært volatile (store svingninger). Aksjer notert på denne listen kan ikke inkluderes på en Aksjesparekonto. 

Fremgangsmåte for å handle på Euronext Growth

 1. Sjekk under "oversikt" i Aksjehandel i nettbanken om du har ordinær VPS konto (ikke ASK konto).
 2. Dersom du mangler VPS konto kan dette bestilles i nettbanken "Fondstorget" - "Opprett fondskonto", velg "Aksje- og egenkapitalbevis".
 3. Dersom du har VPS konto, men den ikke viser i Aksjehandel - kontakt oss på aksje@sbm.no for å koble til kontoen.
 4. Gå inn på "Aksjehandel" -  "Min side" og "Komplekse produkter" - ta testen for "Merkur Market/Euronext Growth". Du må svare riktig på alle spørsmålene for å kunne starte handel i Euronext. 
 5. Kontakt oss på aksje@sbm.no dersom du ikke får tilgang, så kan vi åpne testen slik du kan prøve på nytt.
Ikon av tre søyler i ulike blåtoner - symboliserer vekst
Internasjonal handel

Er du interessert i å handle for eksempel amerikanske aksjer som Tesla, Apple, Amazon, eller noe i nærmeste gate som for eksempel Vestas, Swedbank og Novo Nordisk (blant mange andre) kan du bestille tilgang til internasjonal handel i Aksjehandel internett

Fremgangsmåte for privatpersoner

 1. Sjekk under "oversikt" i Aksjehandel i nettbanken om du har ordinær VPS konto (ikke ASK konto).
 2. Dersom du mangler VPS konto kan dette bestilles i nettbanken "Fondstorget" - "Opprett fondskonto", velg "Aksje- og egenkapitalbevis".
 3. Dersom du har VPS konto, men den ikke viser i Aksjehandel - kontakt oss på aksje@sbm.no for å koble til kontoen.
 4. Gå inn på "Aksjehandel" - "Min side" og "VP-utland" for å "opprette".  
 5. Når tilgangen er etablert vil du motta en velkomstmail for denne tjenesten.

Fremgangsmåte for bedrifter:

 1. Send en forespørsel til aksje@sbm.no så vil vi sende deg en avtale som kan signeres med BankID.
 2. Avtalen signeres av personer med signeringsrett for selskapet og velkomstmal for tjenesten mottas.

Bli din egen aksjemegler, og kjøp og selg aksjer via nettbanken. Du får tilgang til kursinformasjon og meldinger direkte fra Oslo Børs. Tjenesten er enkel, sikker og rimelig, og inneholder også handel av internasjonale aksjer.

 • Legg inn ordre når det passer deg
 • Full oversikt over porteføljen og transaksjoner
 • Kurtasjen er lavere enn via tradisjonell megler
 • Handel på Oslo Børs, samt unoterte aksjer
 • Handel av internasjonale aksjer på 16 børser i 14 land
 • Tilgang til DNB Markets analyser, rapporter og anbefalinger
 • Tilgang til teknisk analyse
 • Kursinformasjon og nyheter i sanntid

Våre aksjemeglere har spisskompetanse innenfor fagområdet. Vi tilbyr personlig oppfølging og hjelp til investeringsbeslutninger. Ved direkte handel med megler kan vi tilby:

 • Personlig oppfølging
 • Handel i ETF (børsnoterte fond)
  og ETC (børsnoterte råvarer)
 • Internasjonal handel
 • Direkte handel med Oslo Børs
 • Tilgang til oppdaterte rapporter
  og analyser med anbefalinger
 • Hjelp til din investeringsbeslutning

Sammen tilbyr vi daglige morgenrapporter, ukeanbefalinger, selskapsanbefalinger, sektoranalyser og strategirapporter. Disse kan være til god hjelp for å holde oversikten over markedet.

Sparebanken Møres aksjebord hjelper deg med å bli aksjekunde

 • Vi oppretter konto i Verdipapirsentralen (VPS) om du ikke har fra før
 • For handel via megler må "avtale for verdipapirhandel" (MiFID) fylles ut og signeres
 • Avtale for verdipapirhandel bedrift
 • Avtale for verdipapirhandel person
 • For å handle aksjer via nett må du være nettbankkunde
 • Bestill aksjehandel i nettbanken
 • Vi må ha kopi av legitimasjon

Ta kontakt med aksjehandel på 70 11 33 66 eller aksjer@sbm.no

Aksjer
Noen bedrifter henter inn kapital ved å utstede aksjer. Bedriften kalles da et aksjeselskap. Hvis du kjøper en aksje har du en eierandel i et aksjeselskap. Den som eier en aksje, er deleier i det selskapet som har utstedt aksjen.

Hvis du kjøper aksjer betyr det at du kan få avkastning på to måter:

 • Aksjenes kurs stiger og du selger aksjene for mer enn det du kjøpte dem for
 • Aksjeselskapet betaler ut utbytte, som er en del av selskapets overskudd

Det er ingen garanti for at du får igjen pengene du investerer i aksjer. Aksjekursen kan synke så vel som å stige. I verste fall kan pengene gå tapt.

Aksjekursen - som er prisen pr. aksje - svinger mye opp og ned. Det er alltid tilbud og etterspørsel som avgjør om prisen på en aksje stiger eller synker i verdi. Aksjer som er ettertraktet stiger i verdi, mens det som folk flest helst vil kvitte seg med, faller i verdi.

Ønsker du å handle aksjer anbefaler vi at du velger aksjer som kjøpes og selges hyppig, de mest likvide, og som er noterte på børsen.

Egenkapitalbevis
I 2002 fikk sparebankene mulighet til å omdanne seg til aksjesparebank, men selve kapitalinstrumentet heter egenkapitalbevis.

Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer.

Et egenkapitalbevis gir avkastning på samme måte som aksjer, og de skattlegges også på samme måte.