• Start som du vil: Du kan sette inn et engangsbeløp eller sette opp en månedelig spareavtale med fast trekk.
  • Full kontroll: Du har full fleksibilitet til å stoppe eller endre spareplanen når som helst.
  • Oversikt hele veien: Etter å ha kjøpt fond eller startet en spareplan, kan du enkelt følge med på utviklingen av dine investerte midler i fondsløsningen.
  • Ingen bindingstid: Selv om det ofte anbefales å spare på lang sikt, har du alltid muligheten til å selge fondene dine og få tilgang til pengene når du trenger de.

Når du velger å spare i fond plasseres pengene dine i mange ulike verdiskapende selskaper fremfor å stå stille på en sparekonto. Når selskapene utvikler seg vil også verdiene dine følge med. 

Hvor lenge ønsker du å spare?

Tenk gjennom hvilken plan du har for sparepengene dine. Kanskje sparer du til noe konkret som en konfirmasjon, hytte eller pensjon, eller kanskje du bare vil spare for å spare? 

Når du vet hva du sparer til, så vet du også sånn cirka hvor lenge det er før du ønsker å ta ut igjen pengene fra fond. 

Hvilke svingninger i markedet kan du akseptere?

Verdien av et fond blir påvirket av svingninger i aksjemarkedet. Det betyr at når markedet går dårlig, så kan et fond synke i verdi, mens når det går bra kan verdien øke. Illustrasjonen under viser historiske svingninger i markedet.

Historisk avkastning på Oslo Børs

OsloBors2021.jpg

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ulike fond påvirkes ulikt av svingningene i markedet. Det er derfor viktig at du tar stilling til hvor store svingninger (hvilken risiko) du kan akseptere

SBM-Grep-privat-økonomi-ferie-ma__-betales.jpg
Hjelper deg i gang
Sparerobot

Usikker på hvilke fond du bør velge? Prøv vår sparerobot – den er alltid oppdatert og klar til å gi deg råd. Roboten vil lose deg gjennom ulike spørsmål for å bli bedre kjent med deg, slik at du kan få gode råd for å komme i gang med sparing i fond. 

Vi hjelper deg gjerne!

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om sparing i fond, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg.