Endringsomkostninger lån

Tjenester Pris
Endring av eksisterende lån/sikkerhet Fra 500,00
Endring sikkerhet Fra 500,00
Etablerings- og terminomkostninger lån
Tjenester Etableringsomkostninger Terminomkostninger per måned
Møre Boliglån Fra 2.500,00 Fra 75,00
Møre Førstehjemslån Fra 2.500,00 Fra 75,00
Møre Boligkreditt Fra 2.500,00 Fra 75,00
Møre Studentlån Fra 1.500,00 Fra 75,00
Boligbyggelån Fra 5.000,00
Mellomfinansiering uten langsiktig lån i SBM Fra 5.000,00 Fra 75,00
Møre Billån Fra 2.500,00 Fra 85,00
Forbrukslån Fra 1.500,00 Fra 85,00
Kontokreditt Fra 500,00
Fastrentelån - Møre Ung
Gjelder Møre Ung kunder
Innenfor 75 % av kjøpesum/markedsverdi Nominell rente Effektiv rente (1)
3 års binding fra 2,19 % fra 2,30 %
5 års binding fra 2,39 % fra 2,51 %
10 års binding fra 2,75 % fra 2,88 %

(1) Beregningsgrunnlag for effektiv rente:  
Fastrentelån:. Priseksempel: 3 års binding, Kredittbeløp kr 2.000.000, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 75, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 2.624.969.
Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån. 
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Fastrentelån - øvrige kunder
Innenfor 75 % av kjøpesum/markedsverdi Nominell rente Effektiv rente (1)
3 års binding fra 2,24 % fra 2,36 %
5 års binding fra 2,43 % fra 2,55 %
10 års binding fra 2,81 % fra 2,94 %

(1) Beregningsgrunnlag for effektiv rente:  
Fastrentelån:. Priseksempel: 3 års binding, Kredittbeløp kr 2.000.000, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 75, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 2.639.833.
Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån. 
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Finansieringsbevis
Tjenester Pris
Finansieringsbevis 0,00

Dersom du vil ha finansieringen i orden, før du handler, kan du få en bekreftelse på at lånefinansieringen er i orden (for eksempel ved kjøp av bolig eller bil). 

Forbrukslån
Forbrukslån Nominell rente Effektiv rente
Lån inntil kr 100.000 fra 12,60 % 17,80 %

Priseksempel:
Kredittbeløp kr 60.000, rentesats 12,60 %. 5 års nedbetalingstid, månedlig etterskuddsvis terminer. Terminomkostninger kr 85 og etableringsomkostninger kr 1.500. Totale kredittkostnader kr 87.764.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Møre Billån m/salgspant
Andel egenkapital Nominell rente Effektiv rente
Egenkapital > 35 % fra 3,85 % fra 4,85 %
Egenkapital > 20 % - 35 % fra 4,75 % fra 5,78 %
Egenkapital < 20 % fra 5,30 % fra 6,36 %

(1) Beregningsgrunnlag for effektiv rente:

Møre Billån m/salgspant: Priseksempel: Kredittbeløp kr 325.000, rentesats 3,85 %, 7 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 85, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 381.920.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån. Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Grønt Billån m/salgspant
Andel egenkapital Nominell rente Effektiv rente
Egenkapital > 35 % fra 3,39 % fra 4,37 %
Egenkapital > 20 % - 35 % fra 3,55 % fra 4,54 %

(1) Beregningsgrunnlag for effektiv rente:

Grønt Billån m/salgspant: Priseksempel: Kredittbeløp kr 325.000, rentesats 3,39 %, 7 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 85, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 376.192.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån. Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Møre Boligkreditt
Tjenester Pris
Forlengelse av løpetiden fra 500,00
Konvertering til nedbetalingslån fra 500,00
Møre Boligkreditt - Møre Verdi
Gjelder for Møre Verdi kunder
Innenfor 60 % av kjøpesum/markedsverdi - 100 % Utnyttelse 50 % Utnyttelse 20 % Utnyttelse
Fra kr 4 mill og over fra 1,95 % fra 2,08 % fra 2,19 % fra 2,53 %
Fra kr 2 mill inntil 4 mill fra 2,05 % fra 2,25 % fra 2,43 % fra 2,97 %
Inntil kr 2 mill fra 2,30 % fra 2,62 % fra 2,93 % fra 3,83 %

Oppgitt beløp referer til kredittramme.

(1) Beregningsgrunnlag for effektiv rente:
Møre Boligkreditt: Priseksempel: Kredittbeløp kr 4.000.000, rentesats 1,95 %, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 75, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 5.083.115.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Møre Boligkreditt - Omkostninger ved trekk på kredittramme
Tjenester Pris
Overførsel i nettbank til egen konto 0,00
Overførsel i nettbank til egen konto på forfall 2,00
Overførsel/betaling bokført i banken per transaksjon 200,00
Regningsbetaling i nettbank per regning 2,00
Møre Boliglån - Møre Verdi
Gjelder Møre Verdi kunder
Innenfor 75 % av kjøpesum/markedsverdi Nominell rente Effektiv rente(1)
Lån fra kr 4 mill. og over fra 1,85 % fra 1,91 %
Lån fra kr 2 mill. - 4 mill. fra 1,95 % fra 2,04 %
Lån inntil 2 mill. fra 2,20 % fra 2,36 %

(1) Beregningsgrunnlag for effektiv rente:

Møre Boliglån: Priseksempel: Kredittbeløp kr 4.000.000,rentesats 1,85 %, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 75, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 5.025.066.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Møre Ung Boliglån
Gjelder for Møre Ung kunder*
Innenfor 85 % av kjøpesum/markedsverdi Nominell rente Effektiv rente(1)
Uansett lånebeløp fra 1,79 % fra 1,90 %

*Gjelder Møre Ung kunder som har minst ett produkt fra 5 av 10 produktgrupper.

(1) Beregningsgrunnlag for effektiv rente:
Møre Ung Boliglån: Priseksempel: Kredittbeløp kr 2.000.000, rentesats 1,79 %, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 75, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 2.508.211.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Møre Ung Førstehjemslån
Møre Ung Førstehjemslån Nominell rente Effektiv rente(1)
Lån fra kr 4 mill. og over fra 1,69 % fra 1,80 %
Lån fra kr 2 mill. - 4 mill. fra 1,69 % fra 1,80 %
Lån inntil 2 mill. fra 1,69 % fra 1,80 %

(1) Beregningsgrunnlag for effektiv rente:

Møre Ung Førstehjemslån: Priseksempel: Kredittbeløp kr 2.000.000, 25 års nedbetalingstid, rentesats 1,69 %, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 75, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 2.479.559.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.

Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Grønt Boliglån
Innenfor 85 % av kjøpesum/markedsverdi Nominell rente Effektiv rente(1)
1,65 % 1,71 %

(1) Beregningsgrunnlag for effektiv rente:

Grønt Boliglån: Priseksempel: Kredittbeløp kr 4.000.000,rentesats 1,65 %, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 75, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 4.910.293.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Sikkerhetsetablering
Tjenester Pris Pris
Tinglysningsgebyr til Kartverket per dokument 540,00 (elektronisk) 585,00 (papir)
Tinglysningsgebyr til Kartverket v/pant i andel i borettslag 440,00 (elektronisk) 480,00 (papir)
Tinglysningsgebyr til løsøreregisteret per dokument 1.051,00 (elektronisk) 1.516,00 (papir)
Depotomkostninger (fradragsberettiget) pr. pantesikkerhet (objekt) Fra 1.000,00
Gebyr til Staten v/pant på andel i borettslag per dokument 430,00
Omkostninger kontokreditt (fradragsberettiget) 100,00