Møre Boliglån

Innenfor 50 % av kjøpesum/markedsverdi Nominell rente Effektiv rente
Lån fra kr 4 mill. og over fra 5,49% fra 5,67%
Lån fra kr 2 mill. - 4 mill. fra 5,59% fra 5,80%
Lån inntil 2 mill. fra 5,69% fra 5,96%


Innenfor 75 % av kjøpesum/markedsverdi Nominell rente Effektiv rente
Lån fra kr 4 mill. og over fra 5,79% fra 5,98%
Lån fra kr 2 mill. - 4 mill. fra 5,95% fra 6,18%
Lån inntil 2 mill. fra 5,99% fra 6,28%


Innenfor 85 % av kjøpesum/markedsverdi Nominell rente Effektiv rente
Lån fra kr 4 mill. og over fra 5,94% fra 6,14%
Lån fra kr 2 mill. - 4 mill. fra 6,14% fra 6,38%
Lån inntil 2 mill. fra 6,25% fra 6,55%

Beregningsgrunnlag for effektiv rente:

Møre Boliglån: Priseksempel: Kredittbeløp kr 4.000.000,rentesats 5,79 %, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 75, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 7.602.136.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon.

Grønt Boliglån
Innenfor 85 % av kjøpesum/markedsverdi Nominell rente Effektiv rente
Uansett lånebeløp fra 5,24% fra 5,45%

Beregningsgrunnlag for effektiv rente:

Grønt Boliglån: Priseksempel: Kredittbeløp kr 4.000.000,rentesats 5,24 %, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 75, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 7.208.259.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Møre Ung Boliglån
Gjelder for Møre Ung kunder.
Innenfor 85 % av kjøpesum/markedsverdi Nominell rente Effektiv rente
Uansett lånebeløp fra 5,39% fra 5,61%

Beregningsgrunnlag for effektiv rente:

Møre Ung Boliglån: Priseksempel: Kredittbeløp kr 2.000.000, rentesats 5,39 %, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 75, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 3.670.341.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Møre Ung Førstehjemslån
Møre Ung Førstehjemslån Nominell rente Effektiv rente
Uansett beløp fra 5,24% fra 5,45%

Beregningsgrunnlag for effektiv rente:

Møre Førstehjemslån: Priseksempel: Kredittbeløp kr 2.000.000, 25 års nedbetalingstid, rentesats 5,24 %, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 75, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 3.616.975.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.

Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Fastrentelån - Møre Ung
Gjelder Møre Ung kunder
Innenfor 85 % av markedsverdi Nominell rente Effektiv rente
3 års binding fra 4,78% fra 4,97%
5 års binding fra 4,64% fra 4,82%
10 års binding fra 4,58% fra 4,76%

Beregningsgrunnlag for effektiv rente:  

Fastrentelån:. Priseksempel: 3 års binding, Kredittbeløp kr 2.000.000, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 75, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 3.457.304.
Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån. 
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Fastrentelån - øvrige kunder
Innenfor 75 % av kjøpesum/markedsverdi Nominell rente Effektiv rente
3 års binding fra 4,88% fra 5,07%
5 års binding fra 4,74% fra 4,93%
10 års binding fra 4,68% fra 4,87%

Beregningsgrunnlag for effektiv rente:  

Fastrentelån:. Priseksempel: 3 års binding, Kredittbeløp kr 2.000.000, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 75, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 3.491.846.
Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån. 
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Finansieringsbevis
Tjenester Pris
Finansieringsbevis 0,00

Dersom du vil ha finansieringen i orden, før du handler, kan du få en bekreftelse på at lånefinansieringen er i orden (for eksempel ved kjøp av bolig eller bil). 

Møre Boligkreditt
Gjelder for Møre Verdi kunder
Innenfor 60 % av kjøpesum/markedsverdi Nominell rente Effektiv rente v/100% Utnyttelse Effektiv rente v/50% Utnyttelse Effektiv rente v/20% Utnyttelse
Fra kr 4 mill og over fra 5,79% fra 6,06% fra 6,18% fra 6,53%
Fra kr 2 mill inntil 4 mill fra 5,99% fra 6,34% fra 6,53% fra 7,09%
Inntil kr 2 mill fra 6,09% fra 6,57% fra 6,86% fra 7,82%

Oppgitt beløp referer til kredittramme.

Beregningsgrunnlag for effektiv rente:
Møre Boligkreditt: Priseksempel: Kredittbeløp kr 4.000.000, rentesats 5,79 %, 25 års nedbetalingstid, månedlige etterskuddsvise terminer. Terminomkostninger kr 75, depotomkostninger kr 1.000, etableringsomkostninger kr 2.500. Totale kredittkostnader kr 7.602.138.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Møre Boligkreditt - Omkostninger
Tjenester Pris
Forlengelse av løpetiden fra kr 500,-
Konvertering til nedbetalingslån fra kr 500,-
Overførsel i nettbank til egen konto 0,00
Overførsel i nettbank til egen konto på forfall 2,00
Overførsel/betaling bokført i banken per transaksjon 200,-
Regningsbetaling i nettbank per regning 2,00
Kjøretøylån med salgspant
Kjøretøylån Nominell rente Effektiv rente
Billån og Billån Ung med kasko inntil 65 % fra 6,90% fra 8,19%
Billån og Billån Ung med kasko inntil 80 % fra 7,70% fra 8,97%
Billån og Billån Ung med kasko inntil 100 % fra 8,60% fra 9,65%
Kaskofritt billån fra 14,75% fra 18,43%
Elbil inntil 65 % fra 6,80% fra 8,29%
Elbil inntil 80 % fra 7,60% fra 8,79%
Elbil inntil 100 % fra 8,50% fra 9,48%
Motorsykkellån inntil 65 % fra 7,70% fra 10,62%
Motorsykkellån inntil 80% fra 8,90% fra 11,58%
Motorsykkellån inntil 100 % fra 9,50% fra 11,67%
Bobil og campingvognlån inntil 65 % fra 6,90% fra 8,50%
Bobil og campingvognlån inntil 80 % fra 7,70% fra 8,97%
Bobil og campingvognlån inntil 100% fra 8,60% fra 9,65%
ATV og snøscooter inntil 65 % fra 7,70% fra 10,62%
ATV og snøscooter inntil 80 % fra 8,90% fra 11,58%
ATV og snøscooter inntil 100 % fra 9,50% fra 11,67%

Beregningsgrunnlag for effektiv rente:

Billån m/salgspant: Kredittbeløp kr 329.270, nom.rente 6,90 %, 5 års nedbetalingstid, månedlige terminer. Terminomkost. kr 95, etableringsomkost. kr 2.990. Totale kredittkost. kr 398.978.

Kaskofritt billån: Kredittbeløp kr 139.890, nom.rente 14,75 %, 5 års nedbetalingstid, månedlige terminer. Terminomkost. kr 95, etableringsomkost. kr 2.990. Totale kredittkost. kr 198.780.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån. Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Båtlån
Båtlån Nominell rente Effektiv rente
Lån til båt under 7 meter fra 9,70% fra 13,40%
Lån til båt over 7 meter inntil 65 % fra 7,65% fra 11,55%
Lån til båt over 7 meter inntil 80 % fra 8,25% fra 11,74%
Lån til båt over 7 meter inntil 100 % fra 8,90% fra 11,68%

Beregningsgrunnlag for effektiv rente:

Båt under 7 meter: Kredittbeløp kr 350.000, nom.rente 9,70 %, 7 års nedbetalingstid, månedlige terminer. Terminomkost. kr 95, etableringsomkost. kr 3.950. Totale kredittkost. kr 495.226.

Båt over 7 meter: Kredittbeløp kr 500.000 nom.rente 7,65 %, 10 års nedbetalingstid, månedlige terminer. Terminomkost. kr 95, etableringsomkost. kr 6.000. Totale kredittkost. kr 734.023.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån. Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Forbrukslån
Forbrukslån Nominell rente Effektiv rente
Lån inntil kr 100.000 fra 13,85% fra 19,22%

Priseksempel effektiv rente:
Kredittbeløp kr 60.000, rentesats 13,85 %. 5 års nedbetalingstid, månedlig etterskuddsvis terminer. Terminomkostninger kr 50 og etableringsomkostninger kr 1.500. Totale kredittkostnader kr 87.967.

Nominell rente: Bankens oppgitte rente for lån.
Effektiv rente: Effektiv rente blir beregnet etter myndighetenes definisjon

Sikkerhetsetablering
Tjenester Pris Pris
Tinglysningsgebyr til Kartverket per dokument 500,- (elektronisk og papir)
Tinglysningsgebyr til Kartverket v/pant i andel i borettslag 500,- (elektronisk og papir)
Tinglysningsgebyr til løsøreregisteret per dokument 1.280,- (elektronisk) 1.847,- (papir)
Depotomkostninger (fradragsberettiget) pr. pantesikkerhet (objekt) fra 1.000,-
Endringsomkostninger lån
Tjenester Pris
Endring av eksisterende lån/sikkerhet fra 500,-
Endring sikkerhet fra 500,-
Etablerings- og terminomkostninger lån
Tjenester Etableringsomkostninger Terminomkostninger per måned
Møre Boliglån fra 2.500,- fra 75,-
Møre Førstehjemslån fra 2.500,- fra 75,-
Møre Boligkreditt fra 2.500,- fra 75,-
Møre Studentlån fra 1.500,- fra 75,-
Boligbyggelån fra 5.000,-
Mellomfinansiering uten langsiktig lån i SBM fra 5.000,- fra 75,-
Billån med salgspant fra 2.990,- fra 95,-
Forbrukslån fra 1.500,- fra 50,-
Kontokreditt fra 500,-