Fremtidens pensjon er tredelt

Pensjon fra folketrygden er den pensjonen du får fra staten. Størrelsen på utbetalingene er avhengig av inntekten du har hatt i løpet av arbeidslivet, og vil for mange kun utgjøre halvparten av dagens lønn. Alle er imidlertid sikret en minstepensjon.

Arbeidsgiver sparer også til din pensjon. Du har enten en avtale om ytelsespensjon eller innskuddspensjon. Ytelsespensjonen fra arbeidsgiver pluss det du får utbetalt fra folketrygden utgjør ca. 66 % av dagens lønn. Har du innskuddspensjon er fremtidige utbetalinger avhengig av hvor mye som er blitt spart til deg, samt hvor stor avkastningen på denne sparingen har vært. Ved denne ordningen må arbeidsgiver betale en fast prosentsats av lønnen din, minimum 2 %.

Vi anbefaler at du sparer fast til egen pensjon gjennom hele ditt yrkesaktive liv. Da kommer du langt selv med beskjedne månedlige sparebeløp. Du velger selv hvor mye og hvordan du vil spare. Sparing i fond er et godt alternativ til banksparing. Du kan spare i fond uten binding, eller du kan binde fondssparingen til pensjon med Individuell Pensjonssparing (IPS).

Tips og råd
Ofte stilte spørsmål om pensjon

Ønsker du økonomisk frihet som pensjonist bør du starte så tidlig som mulig. Det første vi anbefaler er at du skaffer deg oversikt over hvilke rettigheter du har opparbeidet deg og hvordan pensjonstilværelsen din ser ut basert på dette. Svært få vet hvordan økonomien blir når lønnsinntekten erstattes med pensjon.

Vi anbefaler at du starter å spare til pensjonstilværelsen allerede første dag du er i fast jobb. Jo før du begynner å spare, jo mindre trenger du å spare hver måned. Start med et lite beløp. Det viktigste er å komme i gang med sparingen.

Avtalefestet pensjon (AFP) er et tillegg til pensjonen din. Ordningen slår ut ulikt avhengig om man jobber i offentlig eller privat sektor. I offentlig sektor får man denne ytelsen utbetalt fra 62-67 år, slik at man kan velge å gå av ved pensjon ved fylte 62 år. I privat sektor (ny ordning) er AFP et livslangt tillegg i pensjonen som man kan få fra man er 62 år.

Når du sparer til pensjon er dette som regel et langsiktig sparemål. Sparing i fond er et godt alternativ til banksparing. Når du kjøper fond investerer du i mange ulike verdipapir. Ved å spare et fast beløp hver måned kjøper du andeler både når prisen er høy og lav. Fondssparing gir også mulighet til bedre avkastning enn det du får på en bankkonto.

Når du nærmer deg pensjonsalderen din, er det lurt å redusere risikoen. Våre rådgivere hjelper deg med å finne den beste sammensettingen med utgangspunkt i ditt ønske om avkastning, risiko og tidshorisont.

OTP betyr obligatorisk tjenestepensjon og ble innført av myndighetene i 2006. Formålet med ordningen er å sikre at alle arbeidstakere har en tjenestepensjonsordning. Denne må oppfylle lovens minstekrav om at arbeidsgiver årlig betaler inn minst 2 % av din lønn som overstiger 1G.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00
Ring oss
70 11 30 00