Fremtidens pensjon er tredelt

Pensjon fra folketrygden er den pensjonen du får fra staten. Størrelsen på utbetalingene er avhengig av inntekten du har hatt i løpet av arbeidslivet, og vil for mange kun utgjøre halvparten av dagens lønn. Alle er imidlertid sikret en minstepensjon.

Arbeidsgiver sparer også til din pensjon. Du har enten en avtale om ytelsespensjon eller innskuddspensjon. Ytelsespensjonen fra arbeidsgiver pluss det du får utbetalt fra folketrygden utgjør ca. 66 % av dagens lønn. Har du innskuddspensjon er fremtidige utbetalinger avhengig av hvor mye som er blitt spart til deg, samt hvor stor avkastningen på denne sparingen har vært. Ved denne ordningen må arbeidsgiver betale en fast prosentsats av lønnen din, minimum 2 %.

Vi anbefaler at du sparer fast til egen pensjon gjennom hele ditt yrkesaktive liv. Da kommer du langt selv med beskjedne månedlige sparebeløp. Du velger selv hvor mye og hvordan du vil spare. Sparing i fond er et godt alternativ til banksparing. Du kan spare i fond uten binding, eller du kan binde fondssparingen til pensjon med Individuell Pensjonssparing (IPS).

Tips og råd

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om sparing hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg.
icon Telefon 70 11 30 00
icon Chat (Åpent man-fre 08.00-20.00)
icon Ring meg (Åpent man-fre 08.00-20.00)
icon Bestill møte