Ta forholdsregler mot svindel

Surfing og kommunikasjon på Internett, bruk av sosiale medier og bruk av nettbank og netthandel er en del av hverdagen vår. Du har tilgang til nyskapende tjenester uavhengig av tid eller sted. Det er som oftest sikkert og enkelt å bruke de forskjellige tjenestene på denne måten.

Sparebanken Møre sikrer alltid informasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og krav om bankens taushetsplikt og informasjonssikkerhet.

Svindel kan imidlertid ramme oss alle med mindre vi tar noen enkle forholdsregler. Som kunde har du ansvar for beskytte personlige opplysninger slik at de ikke kan misbrukes. Jo mer du vet om nettsvindel – hva det er og hvordan det foregår – jo bedre mulighet har du til å beskytte deg.

Tenk før du klikker
Dataangrepene blir stadig mer avanserte og gjennomtenkte. Stadig oftere er det også profesjonelle kriminelle med kompetanse innen både teknologi og adferdspsykologi som står bak.

Det finnes to hovedkategorier av e-poster, hvor hensikten er å samle verdifull og sensitiv informasjon, som for eksempel passord eller kredittinformasjon. Den første typen innebærer at du mottar en e-post med falsk avsenderadresse, mens den andre innebærer at e-posten inneholder et lokkende tilbud og en lenke til en nettside med mer informasjon.

Denne formen for nettsvindel, eller phishing som det også blir kalt, er et økende problem hos finansnæringen generelt. Som den største banken i fylket opplever vi også slike tilfeller fra tid til annen. Noen av disse e-postene har en utforming og innhold som mange vil reagere på, mens andre kan være svært realistiske og tilsynelatende komme fra en kollega – eller banken din. Under ser du et eksempel på en slik falsk e-post som tilsynelatende kom fra Sparebanken Møre.

svindelbilde.png

Den klare oppfordringen er å slette alle slike mailer.

Benytt sikker oppkobling
Skal du gi fra deg personlig informasjon på en nettside, er det viktig at du forsikrer deg om at du er på en sikker oppkobling.

Bruk https for alle nettsteder som krever innlogging, og kontroller at nettleseren viser en hengelås på statuslinjen eller til høyre i adresselinjen når du er innlogget. Et godt tips er også å holde markøren over lenker for å se hvor de egentlig peker. Er adressen reell? Er det en side du blir skeptisk til, bør du lytte til magefølelsen og ta kontakt med avsender for å sjekke.

Unngå ID-tyveri
Det er imidlertid ikke kun identitetsdokumenter som pinkoder, personnummer og kontonummer som er interessant for svindlerne. Ofte bruker de kriminelle lang tid på å samle opplysninger om en person, før de prøver å «overta» identiteten. Vi oppfordrer derfor til å være bevisst på hvilken informasjon som publiseres på nettet.

Husk at informasjon som legges ut i sosiale medier er en yndet kilde til informasjonsinnhenting. Det kan virke uproblematisk å legge ut informasjon om adresse, utdanning, arbeidsgiver, familie og interesser. Men nettopp slik informasjon gir tyvene en mulighet til å stjele identiteten din.

Trygg bank
Selv om sikkerheten i norske nettbanker er svært god, er det umulig å gardere seg 100 prosent mot at kriminelle aktører bryter seg inn. Angrep på nettbanken skjer ved at det forut for angrepet blir lastet ned trojaner (ondsinnet programvare) eller virus, uten av man er klar over det. Sunt nettvett kan imidlertid redusere denne risikoen.

Trojanere og virus skyldes ofte besøk på useriøse nettsider, eller de kan ligge som filvedlegg i e-poster. Får du vedlegg som er zip filer eller xls filer med navn som xls1, xls2 eller tilsvarende er det stor sannsynlighet for at dette er et virus.

Vær kritisk til hvilke sider du går inn på. Mange gratisprogrammer, skjermsparere og fildelingstjenester kan føre til virus. Det er viktig å være nøye med å oppdatere nettleser, operativsystem, antivirusprogram og brannmur jevnlig.

Folk har blitt mye mer oppmerksomme på svindelforsøk, men skulle man gå på limpinnen, er det viktig å ta raskt kontakt med banken og få sperret koret og få nytt passord

Har PC din blitt infisert, bør du kontakt din leverandør som kan hjelpe til med å fjerne virus og reinstallere PC.