ESG har blitt et viktig begrep når vi snakker om bærekraft. Forkortelsen står for miljø- (Environmental), sosiale- (Social) og forretningsetiske forhold (Governance). Enhver næringsdrivende påvirker miljøet og har et sosialt ansvar overfor samfunnet og sine interessenter. Derfor er det behov for åpenhet og risikovurdering for å legge til rette for bærekraftig forretningsdrift. 

Ikon av en fabrikkbygning
Bærekraft på kontoret

Alle bedrifter har et klima- og miljøavtrykk, også om man ikke selger eller produserer varer. Sjekk hvordan du kan gjøre organisasjonen og kontorlokalene mer bærekraftig.

Ikon med blå runding med en lysere blå avsjekkingshake inni
Åpenhetsloven

Alle virksomheter som faller inn under loven er påbudt å gjøre aktsomhetsvurderinger. Her finner du viktig informasjon om akkurat det. 

Ikon av en grønn blomst.
Bærekraftskompasset

Bærekraftskompasset gir virksomheten tilgang til informasjon om relevante miljølover, rapporteringsstandarder og andre lover som er spesifikke for deres virksomhet. 

Ikon av lyspære inne i ulike firkanter i ulike blåtoner
Grønnvaskingskompasset

Sjekk ut Grønnvaskingsplakaten - Her får du gode tips og råd for å redusere fare for grønnvasking. Du kan også teste teksten din i Grønnvaskingskompasset.

Ikon av 5 rundinger i ulike blåtoner
Begrepsoversikt

Det er mange ord og uttrykk i bærekraftsarbeidet - vi har laget en liten oversikt for å hjelpe deg å få oversikt i jungelen

Ikon av blå søyler som øker
Nyttige lenker

Vi har samlet et utvalg av nyttige lenker til andre ressurser som kan være nyttige i arbeidet med bærekraft.

Prøv vår bærekraftguide

Denne guiden er laget for å hjelpe bedrifter å komme i gang med bærekraftarbeidet. Den kan for eksempel brukes som grunnlag for diskusjon under styremøtet, på et personalmøte eller man kan fylle den ut på egen hånd. Dere kan bruke hele eller deler av verktøyet.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00