ESG har blitt et viktig begrep når vi snakker om bærekraft. Forkortelsen står for miljø- (Environmental), sosiale- (Social) og forretningsetiske forhold (Governance). Enhver næringsdrivende påvirker miljøet og har et sosialt ansvar overfor samfunnet og sine interessenter. Derfor er det behov for åpenhet og risikovurdering for å legge til rette for bærekraftig forretningsdrift. 

Ikon av en fabrikkbygning
Bærekraft på kontoret

Alle bedrifter har et klima- og miljøavtrykk, også om man ikke selger eller produserer varer. Sjekk hvordan du kan gjøre organisasjonen og kontorlokalene mer bærekraftig.

Ikon av 5 rundinger i ulike blåtoner
Begrepsoversikt og bibliotekIkon av en grønn blomst.
Åpenhetsloven

Alle virksomheter som faller inn under loven er påbudt å gjøre aktsomhetsvurderinger. Her finner du viktig informasjon om akkurat det. 

Prøv vår bærekraftguide

Denne guiden er laget for å hjelpe bedrifter å komme i gang med bærekraftarbeidet. Den kan for eksempel brukes som grunnlag for diskusjon under styremøtet, på et personalmøte eller man kan fylle den ut på egen hånd. Dere kan bruke hele eller deler av verktøyet.

Vi hjelper din bedrift med informasjon om bærekraft!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi dere å finne de beste løsningen for din bedrift.