Presse - kontaktinformasjon

Besøksadresse: Sparebanken Møre, Kipervikgata 6, 6003 Ålesund.

Postadresse: Sparebanken Møre, Postboks 121, 6001 Ålesund.

Kundeservice: Tlf nr +47 70 11 30 00

Fride Vedde Fonn
Fride Vedde Fonn
Fagsjef Marked
Tlf: 97162720 FrideVedde.Fonn@sbm.no
Cecilie Myrstad
Cecilie Myrstad
Leder Bærekraft
Tlf: 92242849 cecilie.myrstad@sbm.no