Informasjon til deg som bruker BankID på mobil

BankID på mobil skal fases gradvis ut til fordel for app. Fra 1. september 2022 vil det ikke lenger være mulig å bestille BankID på mobil. Det betyr at om du etter denne datoen får ny telefon, bytter abonnement eller skifter SIM-kort, vil miste tilgangen til BankID på mobil.

Din BankID på mobil vil fungere ut sin gyldighetsperiode, som er 2 år etter aktiveringsdato. Du kan se hvor lenge din BankID på mobil er gyldig i nettbanken ved å gå til «Meny» og «BankID» under «Innstillinger».

Vi anbefaler at du laster ned og tar i bruk BankID-appen. Med BankID-appen har du fortsatt BankID på mobiltelefonen, bare på en litt annen måte enn det du er vant med.

Hva trenger du hjelp til?