Legalfullmakt

Det er ikke lett å se for seg hva fremtiden vil bringe. Mange er derfor ikke forberedt når alderdom, ulykker eller alvorlig sykdom inntreffer og gjøremål som privatøkonomi og banktjenester kan bli en utfordring. Skulle det uforutsette først inntreffe kan heldigvis nærstående familie hjelpe til om noen i familien blir hjelpetrengende. 

En legalfullmakt er en begrenset fullmakt som kun er ment for å hjelpe med dagligdagse økonomiske gjøremål i en begrenset situasjon som følge av ulykke, skade eller akutt sykdom. 

Her kan du lese mer om hvordan man går frem for å registrere dette i banken. 

Ikon av en firkant med en runding og et sjekkmerke inni i ulike blåtoner
Hvorfor legalfullmakt?

Legalfullmakten tillater at nærstående til et familiemedlem som på grunn av demens eller annen skade/sykdom ikke kan ta vare på økonomien sin, kan gjøre dagligdagse økonomiske gjøremål på vegne av familiemedlemmet. 

Imotsetning til vergemål og fremtidsfullmakt så er legalfullmakten som nevnt over begrenset til å kun gjelde det loven definerer som "daglige underhold".

 Eksempler på dette er:

  • Betaling av regninger
  • Kjøp av erstaning for eiendeler som blir ødelagt eller utbrukt
  • Betaling av skatter
  • Vanlige gaver av mindre størrelse
  • Dekning av vanlig forbruk

En legalfullmakt betyr derfor at den nærstående ikke kan foreta disposisjoner som går utover daglig forbruk. 

For utvidet fullmakt/vergemål les mer om det under. 

Ikon av dokument i blått med en lyseblå brett i det ene hjørnet
Administrer fra egen nettbank

Når banken har fått registrert legalfullmakten vil vi opprette en egen konto som fullmektigen kan disponere på vegne av familiemedlemmet. På denne vil det i samråd med fullmektigen settes over et engangsinnskudd eller et løpende fast beløp tilstrekkelig til å dekke de nødvendige kostnadene for å bistå den hjelpetrengende med sine dagligdagse økonomiske gjøremål.

Kontoen blir tilgjengeliggjort i fullmektigens nettbank hos oss. Det er derfor en forutsetning at den som skal hjelpe er registrert som kunde hos Sparebanken Møre. Det kan man enkelt bli ved å klikke på "Bli kunde" under. 

Ikon av et barn og en voksen
Hva gjør jeg?

En legalfullmakt vil tilfalle et nært familiemedlem av den hjelpetrengende. I første rekke gjelder dette ektefelle eller samboer, deretter barn og barnebarn. 

For at banken skal kunne registrere at en legalfullmakt er trådt i kraft, trenger vi en bekreftelse på at den hjelpetrengende faktisk er det. Behovet kan verifiseres gjennom en legeerklæring som tilsier at familiemedlemmet ikke er i stand til å ivareta sin egen økonomi. 

Om den hjelpetrengende for eksempel har flere barn, er utgangspunktet at barna utøver representasjonsretten sammen. Dersom det eksempelvis bare er ett av barna som skal opptre på vegne av resten, behøver banken en erklæring fra de som da fraskriver seg retten til å bistå og at de samtidig bekrefter hvem som skal være den som bistår.

Dette kan dere fylle ut via skjemaet du finner under. For at fysisk signatur skal være godkjent trenger vi også kopi av legitimasjon. 

All informasjon kan fylles ut i skjemaet under og sendes inn til banken. 

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00