Smart bruk

Sikker e-post er tilgjengelig i mobil-, brett- og i nettbanken.

Du kan sende sikker e-post til kundeservice og omvendt. I tillegg kan du motta meldinger fra din rådgiver i banken. Du kan lese meldingene i nettbank, mobilbank eller brettbank og svare på meldingene fra der du leser de.

Bankmeldinger er kontoutskrifter og andre meldinger fra banken. Disse er foreløpig kun tilgjengelig i nettbanken.

Ofte stilte spørsmål

Du kan bruke vår selvbetjente løsning for å få tilsendt nytt passord. Trykk på Glemt passord i påloggingsbildet og følg nærmere anvisninger på skjermen.

Nei, kodebrikken benyttes både til pålogging med BankID og pålogging med passord og kode .

Om du overfører til en med konto i samme bank vil det være på konto til mottaker umiddelbart! 

Overfører du penger til en mottaker som er kunde i en annen bank tar det noe lengre tid. 

Din konto hos oss godskrives i ukedager på disse tidene: 
- 06:10
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00

Din konto belastes i ukedager på disse tidene: 
- 10:45
- 12:15
- 14:20
- 15:15
- 22:15

I helgen og helligdager er det ingen overføringer mellom bankene. Klokkeslettene er ca. tidspunkt. 

Norske banker har fått i oppdrag fra myndighetene å innhente og oppdatere informasjonen vi har om kundene våre i henhold til hvitvaskingslova. Se også Finanstilsynet sin veileder til hvitvaskingslova

Noen av spørsmålene stiller vi for å beskytte dine økonomiske interesser, mens andre stilles for å bidra til å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering. 

Det er derfor viktig at du svarer utfyllende på alle spørsmålene. Informasjonen blir behandlet konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt.

For å ha oppdatert informasjon vil spørsmålene bli stilt til alle kundene våre med jevne mellomrom i løpet av kundeforholdet. Svarene dine fra forrige gang kommer opp og dersom noe har endret seg i din økonomiske situasjon kan du endre svaret ditt. Nye spørsmål er tomme og må besvares. 

Takk for at du bidrar til dette viktige arbeidet.