Ikon for BankID i lilla farge på nøytral bakgrunn.
BankID

BankID er din personlige elektroniske signatur og erstatter signering av dokumenter på papir. 

BankID kan blant annet brukes til å:

  • Logge seg inn i nettbank
  • Signere avtaler om lån og andre produkter

BankID er personlig og SKAL IKKE brukes av andre - heller ikke familiemedlemmer eller andre du stoler på. Det kan sammenlignes med å la noen forfalske underskriften din, og da kan du miste retten til erstatning om noen misbruker din identitet og signatur på nett. 

Bytte av passord gjøres ved innlogging. Trenger du hjelp - ta kontakt.

Skal du logge deg inn på helsetjenester eller andre offentlige tjenester kan dette gjøres uten BankID - sjekk alternativene som finnes for innlogging på den aktuelle tjenesten.

Ikon av et barn og en voksen
Disponent

For å kunne hjelpe en person med daglige banktjenester kan en løsning være å bli disponent på vedkommendes konto. Da kan du utføre digitale betalinger og overføringer på vegne av personen.

Du må være registrert som kunde i banken for å være disponent.

Dersom kontoeier er i stand til å gi en fullmakt kan det gis på følgende måter: 

I nettbank kan kontoeier logge inn og gå inn på "Meny - Kontoer - Disponenter" og "Dele en konto" med deg. 

Fullmakt kan også gis ved å fylle ut et av skjemaene under. Skjemaet må signeres av kontoeier, disponent og to vitner. I tillegg må kopi av legitimasjon legges ved. Skjemaet leveres eller sendes til Kundeservice i banken eller lastes opp her

Ikon av dokument i blått med en lyseblå brett i det ene hjørnet
Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir deg muligheten til å bestemme hvem som skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke lenger klarer det selv. 

Det vanligste er å velge et barn, en samboer eller ektefelle til fullmektig, men du står selv fritt til å velge. Og fullmakten må opprettes mens du fortsatt er ved god mental helse.

I fullmakten må det komme tydelig fram hva den skal omfatte og at den skal gjelde dersom det har inntruffet noe som gjør deg ute av stand til å ta egne beslutninger. 

Vi tilbyr elektroniske fremtidsfullmakter til en gunstig pris. Disse blir kvalitetssikret av en advokat. 

I tillegg har statsforvalteren informasjon om fremtidsfullmakt, eller du kan kontakte en advokat. 

Ikon av et barn og en voksen
Vergemål

Dersom en person har nedsatt mental helse kan det være aktuelt å opprette en verge. 

En verge kan være et familiemedlem, en nærstående eller en profesjonell verge.  Verger oppnevnes av statsforvalteren i kundens fylke, og valget tas som hovedregel i samråd med personen som skal ha verge. 

Vergen er regnskapspliktig overfor statsforvalteren for å sikre at kundens penger ivaretas som de skal. Spørsmål om begjæring om vergemål kan rettes til statsforvalteren i kundens fylke. 

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00