Vi hjelper deg gjerne

Vårt kundesenter er åpent hver på hverdager fra kl 08:00 til 20:00. Eller du kan ta direkte kontakte med din rådgiver. Velkommen til en hyggelig prat!
}
BankID

BankID er din personlige elektroniske signatur og erstatter signering av dokumenter på papir. 

BankID kan blant annet brukes til å:

  • Logge seg inn i nettbank
  • Signere avtaler om lån og andre produkter

BankID er personlig og SKAL IKKE brukes av andre - heller ikke familiemedlemmer eller andre du stoler på. Det kan sammenlignes med å la noen forfalske underskriften din, og da kan du miste retten til erstatning om noen misbruker din identitet og signatur på nett. 

Bytte av passord gjøres ved innlogging. Trenger du hjelp - ta kontakt.

Skal du logge deg inn på helsetjenester eller andre offentlige tjenester kan dette gjøres uten BankID - sjekk alternativene som finnes for innlogging på den aktuelle tjenesten.

Voksen og barn - symbol
Disponent

For å kunne hjelpe en person med daglige banktjenester kan en løsning være å bli disponent på vedkommendes konto. Da kan du utføre digitale betalinger og overføringer på vegne av personen.

Du må være registrert som kunde i banken for å være disponent.

Dersom kontoeier er i stand til å gi en fullmakt kan det gis på følgende måter: 

I nettbank kan kontoeier logge inn og gå inn på "Meny - Kontoer - Disponenter" og "Dele en konto" med deg. 

Fullmakt kan også gis ved å fylle ut et av skjemaene under. Skjemaet må signeres av kontoeier, disponent og to vitner. I tillegg må kopi av legitimasjon legges ved. Skjemaet leveres eller sendes til Kundeservice i banken eller lastes opp her

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir deg muligheten til å bestemme hvem som skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke lenger klarer det selv. 

Det vanligste er å velge et barn, en samboer eller ektefelle til fullmektig, men du står selv fritt til å velge. Og fullmakten må opprettes mens du fortsatt er ved god mental helse.

I fullmakten må det komme tydelig fram hva den skal omfatte og at den skal gjelde dersom det har inntruffet noe som gjør deg ute av stand til å ta egne beslutninger. 

Vi tilbyr elektroniske fremtidsfullmakter til en gunstig pris. Disse blir kvalitetssikret av en advokat. 

I tillegg har statsforvalteren informasjon om fremtidsfullmakt, eller du kan kontakte en advokat. 

Voksen og barn - symbol
Vergemål

Dersom en person har nedsatt mental helse kan det være aktuelt å opprette en verge. 

En verge kan være et familiemedlem, en nærstående eller en profesjonell verge.  Verger oppnevnes av statsforvalteren i kundens fylke, og valget tas som hovedregel i samråd med personen som skal ha verge. 

Vergen er regnskapspliktig overfor statsforvalteren for å sikre at kundens penger ivaretas som de skal. Spørsmål om begjæring om vergemål kan rettes til statsforvalteren i kundens fylke.