Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?
ikon

IR-politikk

Sparebanken Møres informasjon til og kommunikasjon med finansmarkedet og andre interessegrupper skal synliggjøre bankens og konsernets totale verdier, herunder både økonomiske og andre verdier.

Vår investorpleie skal bygge opp under våre kjerneverdier; nær, engasjert og handlekraftig. 

Sparebanken Møre følger Oslo Børs sin anbefaling om rapportering av investor relations-informasjon. Den totale investorpleien skal være av høy kvalitet og være gjenstand for transparens og åpenhet. Informasjonen som gis til markedet og andre interessenter skal være fullstendig, nøyaktig og tidsriktig. Likebehandling, transparens og aktsomhet knyttet til håndtering og spredning av finansiell og annen informasjon er grunnlaget for all investorpleie som utøves i konsernet.

Våre egenkapitalbevis er notert på Oslo Børs med ticker MORG.