TrondNydal23.jpg
Resultat 1. kvartal 2023

Økte markedsandeler gir en sterk start på 2023

Av Sparebanken Møre
Sparebanken Møre fikk en sterk start på året og kan vise til kundevekst og styrket lønnsomhet.

Resultat etter skatt endte på 207 mill. kroner etter årets tre første måneder og egenkapitalavkastningen ble 11 prosent.

– Vi legger bak oss et kvartal med høy aktivitet og sterk vekst. En utlånsvekst i kvartalet på 1 milliard kroner til personkunder og 0,8 milliarder kroner til bedriftskunder bekrefter at banken er attraktiv og konkurransedyktig, og at vår forretningsmodell står trygt, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

For ytterligere å utvikle bankens konkurranseevne og bidra til å oppnå avkastningsmål, har banken iverksatt en prosess for å kunne søke om status som IRB Avansert. Tidspunkt for innsendelse av søknad til Finanstilsynet er p.t estimert til siste halvdel av 2025.

 

Styrker posisjonen og planlegger for videre vekst

Banken fortsetter å styrke markedsposisjonen sin på Nordvestlandet, og kan vise til en utlånsvekst på 10,6 prosent de siste 12 månedene. Innskuddsveksten samlet for person- og næringslivsmarkedet endte på 1,7 prosent ved utgangen av kvartalet.

God aktivitet og vekst, stigende rentemarked og bankens balansesammensetning bidrar til at rentenettoen styrkes. Kostnader i prosent av inntekter utgjorde 39,7 prosent i første kvartal.

– Vi ser et klart potensial for videre vekst i markedsområdet vårt, og har styrket kontorene våre for å sikre høy tilgjengelighet for enda flere kunder. Vi opplever også at mange utenfor Nordvestlandet setter pris på å være kunde i en bank som har høy servicegrad, konkurransedyktige betingelser og som tilbyr personlig rådgivning fra noen som kjenner dem. Banken åpner derfor i år rådgiverkontor sentralt i Oslo og vi er i gang med å rekruttere nye medarbeidere, sier Nydal.

– Møremegling har også god pågang og har hatt en økning på 46,5 prosent på signerte oppdrag sammenlignet med samme periode i fjor. Vi har positiv utvikling innenfor alle kunderelaterte områder i konsernet. Vi opplever helt klart at nærhet til kundene, korte beslutningsveier og lokalkunnskap bidrar til at vi styrker markedsposisjonen vår både for bank og eiendomsmegling, sier Nydal.


Nærhet og nyheter til næringslivet

Banken vokser godt på eksisterende kunder og har samtidig hatt god tilgang på nye næringslivskunder i første kvartal.

- Vi følger tett opp alle våre næringslivskunder og har hatt en sunn og lønnsom vekst i første kvartal. Vi forventer at veksttakten vil ta seg noe ned utover året, forteller Nydal.

I januar lanserte Sparebanken Møre samarbeid med programvareselskapet Conta for å gjøre det raskere og enklere å etablere bedrift. Den nye tjenesten tilbyr selskapsetablering, bank og regnskap i én pakke og halverer tiden det tar å starte bedrift.

- Gjennom samarbeidet vil banken tilby personlig rådgivning til nyetablerte bedrifter gjennom Næringsbasen. Dette er kompetente rådgivere og spesialister som følger opp små og mellomstore bedrifter, forteller Nydal.

 

God rådgivning avgjørende i krevende tider

Et høyere rentenivå kombinert med økte levekostnader medfører økt behov for rådgivning. Banken opplever at flere tar kontakt for en gjennomgang av sin økonomi.

- I Sparebanken Møre er vi lokalt til stede for kundene våre og vi tar beslutninger lokalt. Dette setter oss i en bedre posisjon til å utøve skjønn, og finne gode løsninger for kundene våre. Alle våre rådgivere er tilgjengelige for å bistå både privatpersoner og bedrifter som opplever krevende økonomiske situasjoner. Tett oppfølging og tidlige grep har høy prioritet i tider som dette, sier Nydal.

Sparebanken Møre følger reglene for God skikk som sikrer høy kvalitet, tillit og trygghet enten kundebehandlingen skjer fysisk eller digitalt.


Nøkkeltall – 1. kvartal 2023

 • Resultat før tap: 302 mill. kroner (209 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 207 mill. kroner (163 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 11 prosent (9,3 prosent)
 • Rentenetto: 445 mill. kroner/1,98 prosent (334 mill. kroner/1,62 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 39,7 prosent (46,0 prosent)
 • Ren kjernekapital: 17,7 prosent (17,2 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 1,96 (Kr. 1,57*)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 10,6 prosent (3,9 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 1,7 prosent (7,9 prosent)

Sammenlignbare tall for 1. kvartal 2022 i parentes. 
*res. pr. EK bevis etter splitt 1.april 2022 

Kontaktpersoner

 • Trond Lars Nydal, adm. direktør, tlf. 951 79 977
 • John Arne Winsnes, CFO, tlf. 462 80 999
 • Runar Sandanger, Seniorøkonom, tlf. 950 43 660