Kjerneverdier

Kjerneverdiene gir uttrykk for de verdiene som er viktigst for oss og danner utgangspunktet for hvordan du som kunde skal oppleve oss. Kjerneverdiene skal reflekteres i alle kontaktpunkt vi har i markedet.

Nær

Banken er en lokal og selvstendig sparebank som tar beslutninger lokalt. Vi har nærhet til kundene og lokalsamfunnet gjennom mange kontor og ved å være lett tilgjengelig gjennom de andre kanalene. Og ikke minst ønsker vi at omgivelsene skal oppfatte oss åpen, uredd, kvalitetsbevisst og genuint vennlig ved at vi bryr oss om og har omtanke for kundene og for lokalsamfunnet.

Det betyr at vi må

  • Lytte til kundene og vise initiativ, være aktive og hjelpsomme
  • Være aktive bidragsyter i lokalsamfunnet
Engasjert

Vi har et sterkt engasjement for oppdraget vårt, hverandre, kundene og regionen vår. Dette kommer til uttrykk gjennom oppdatert kompetanse, nysgjerrighet, interesse for andre, tilstedeværelse på ulike arenaer og betydelige bidrag til utvikling av Nordvestlandet.

Det betyr at vi må

  • Vise engasjement og gi god rådgivning til kundene
  • Være samfunnsinteressert og aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet
Handlekraftig

Handlekraft symboliserer en driv og en kraft som vil være viktig i en bransje i stor og rask endring. Slik kan vi skape et solid økonomisk fundament som gjør at vi er en sikker og trygg forvalter av kundenes verdier. Vi hører til her og har et langsiktig perspektiv. Vi kan snu oss raskt fordi vi har solid kompetanse, gode samarbeidsevner, klare mål og utholdenhet i gjennomføringsfasen.

Det betyr at vi må

  • Bidra til å skape verdier for kundene
  • Holde våre lovnader overfor kundene - være til å stole på