Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Kritisk sykdom forsikring

Dersom du skulle bli alvorlig syk

Forsikring ved kritisk sykdom hindrer at du får inntektstap dersom du skulle bli alvorlig syk. Slik slipper du å bekymre deg for økonomien i en ekstra vanskelig periode.

Valgfri dekning
Skattefri utbetaling
Beløpet disponeres fritt
Økonomisk trygghet

Om forsikringen

  • Kan kjøpes av personer mellom 18-60 år og varer fram til fylte 67 år 
  • Dersom du røyker vil forsikringen bli dyrere 
  • Valgfri forsikringssum
  • Rett til erstatning inntreffer 30 dager etter diagnose
  • Utbetalingen er skattefri 
  • Pengene kan disponeres fritt


Dette dekkes av forsikringen:

Hjerteinfarktx
Alzheimer og parkinson

x

Motornevronsykdom

x

Tversnittlammelse
Tap av bein og armer x
Bypassopererte tilfelle av koronarsklerose x
Hjerteklaffkirurgi x
Hjerneslag x
Kreft x
Multippel sklerosex
Nyresviktx
Organtransplantasjoner x
Hjernesvulst x
Alvorlig brannskade x
Blindhet 

x

Døvhetx
Tap av taleevne x

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!

Våre forsikringer tilbys i samarbeid med Eika Forsikring.


Kontakt oss om forsikring

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om forsikring? Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg.
...