Hopp til innhold

Aktiv forvaltning

Forvaltnining av større formuer

 

Du får en skreddersydd portefølje ut i fra dine krav om avkastning, risikoprofil og tidshorisont. Våre lokale forvaltere overvåker porteføljen din kontinuerlig og vi vil opptre på dine vegne.

Aktiv forvaltning passer for deg som ikke vil prioritere tid til å forvalte egne midler, eller som kjenner at du ikke har nok kompetanse innen aksje, rente og valuta. Vi tilbyr også våre tjenester til kommuner, private investorer, stiftelser og investeringsselskap.

Etter gitt mandat forvalter vi hele eller deler av formuen innen 4 ulike aktivaklasser; nordiske aksjer, utbytteaksjer/egenkapitalbevis, globale aksjer og obligasjoner

 

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om Aktiv Forvaltning hjelper vi deg gjerne. 

LEI-kode

Er du bedriftskunde?

Norske myndighetskrav med utgangspunkt i MIFID2 (Markets in Financial Instruments Directive) krever at alle bedrifter som gjennomfører handler i finansielle verdipapirer må etablere en LEI-kode. LEI-koden er en 20-sifret kode som entydig identifiserer en juridisk enhet som deltar i transaksjoner på finansmarkedene.

Sparebanken Møre er pålagt å innhente og rapportere LEI-kode på de av våre kunder som berøres av dette.

Kontakt en autorisert LEI-utsteder for å få etablert LEI-kode. 

 
...