Hopp til innhold

Aktiv forvaltning

Forvaltning av større formuer

Pensjonistpar ser utover sjøen

Du får en skreddersydd portefølje ut i fra dine krav om avkastning, risikoprofil og tidshorisont. Våre lokale forvaltere overvåker porteføljen din kontinuerlig og vi vil opptre på dine vegne.

Lokalt og kompetent forvaltningsmiljø
Tett oppfølging og månedlig rapportering
Forvaltning innen fire ulike aktivaklasser

Mer info

Om Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning passer for deg som ikke vil prioritere tid til å forvalte egne midler, eller som kjenner at du ikke har nok kompetanse innen aksje, rente og valuta. Vi tilbyr også våre tjenester til kommuner, private investorer, stiftelser og investeringsselskap.

Etter gitt mandat forvalter vi hele eller deler av formuen innen 4 ulike aktivaklasser; nordiske aksjer, utbytteaksjer/egenkapitalbevis, globale aksjer og obligasjoner


...