Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Aktiv Forvaltning

Lokal forvaltning av større formuer

Du får en skreddersydd portefølje ut i fra dine krav om avkastning, risikoprofil og tidshorisont. Våre lokale forvaltere overvåker porteføljen kontinuerlig og vil opptre på dine vegne.

  • De som har 1 million eller mer til langsiktig investering.
  • De som ikke har tid eller interesse for egen forvaltning.
  • De som mangler kompetanse innenfor området.
  • De som ønsker en meravkastning utover risikofri rente.
  • De som ønsker profesjonell forvaltning.

  • Vi har en enkel og forståelig investeringsfilosofi.
  • Vi kan vise til god avkastningshistorikk over tid.
  • Vi har over 5 milliard til forvaltning.
  • Vi er det største markedsmiljøet mellom Bergen og Trondheim.
  • Vi har mange års forvaltningserfaring.

Ta gjerne kontakt

Ønsker du mer informasjon om Aktiv Forvaltning, ta kontakt.
LEI-kode

Er du bedriftskunde?

Norske myndighetskrav med utgangspunkt i MIFID2 (Markets in Financial Instruments Directive) krever at alle bedrifter som gjennomfører handler i finansielle verdipapirer må etablere en LEI-kode. LEI-koden er en 20-sifret kode som entydig identifiserer en juridisk enhet som deltar i transaksjoner på finansmarkedene.

Sparebanken Møre er pålagt å innhente og rapportere LEI-kode på de av våre kunder som berøres av dette.

Kontakt en autorisert LEI-utsteder for å få etablert LEI-kode. Det finnes flere leverandører i markedet. Under finner dere lenke til to av aktørene: