Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Aktiv Forvaltning

Lokal forvaltning av større formuer

Du får en skreddersydd portefølje ut i fra dine krav om avkastning, risikoprofil og tidshorisont. Våre lokale forvaltere overvåker porteføljen kontinuerlig og vi vil opptre på dine vegne.

 

Aktiv forvaltning

Lokal forvaltning av større formuer

Du får en skreddersydd portefølje ut i fra dine krav om avkastning, risikoprofil og tidshorisont. Våre lokale forvaltere overvåker porteføljen kontinuerlig og vi vil opptre på dine vegne.

 
  • De som har 1 million eller mer til langsiktig investering.
  • De som ikke har tid eller interesse for egen forvaltning.
  • De som mangler kompetanse innenfor området.
  • De som ønsker en meravkastning utover risikofri rente.
  • De som ønsker profesjonell forvaltning.

  • Vi har en enkel og forståelig investeringsfilosofi.
  • Vi kan vise til god avkastningshistorikk over tid.
  • Vi har over 5 milliard til forvaltning.
  • Vi er det største markedsmiljøet mellom Bergen og Trondheim.
  • Vi har mange års forvaltningserfaring.

Ta gjerne kontakt

Ønsker du mer informasjon om Aktiv Forvaltning, ta kontakt.
iconTelefon
iconRing meg (Åpent 08:00-20:00)
iconMøteiconChat (Åpent 08:00-20:00)
LEI-kode

Er du bedriftskunde?

Norske myndighetskrav med utgangspunkt i MIFID2 (Markets in Financial Instruments Directive) krever at alle bedrifter som gjennomfører handler i finansielle verdipapirer må etablere en LEI-kode. LEI-koden er en 20-sifret kode som entydig identifiserer en juridisk enhet som deltar i transaksjoner på finansmarkedene.

Sparebanken Møre er pålagt å innhente og rapportere LEI-kode på de av våre kunder som berøres av dette.

Kontakt en autorisert LEI-utsteder for å få etablert LEI-kode.