Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Andre tjenester

SWIFT - Overførsel fra utlandet der mottaker skal betale omkostninger i Norge

Tjenester Pris
Beløp t.o.m. (motverdien av) NOK 200 0,00
Beløp mellom (motverdien av) NOK 200 og NOK 2.000 55,00
Beløp over (motverdien av) NOK 2.000 110,00
Overførsler i EUR fra EU land <=EUR 50.000 20,00

SWIFT overførsel til utlandet - omkostninger i Sparebanken Møre - Manuell betaling

Tjenester Pris
Normal overførsel - pris pr. transaksjon 600,00
Hasteoverførsel 750,00
Faxbekreftelse/bekreftelse pr. e-post 150,00
Rettelser i betalingsoppdrag 500,00

SWIFT overførsel til utlandet - omkostninger i Sparebanken Møre - Betaling i nettbank/nettbedrift

Tjenester Pris
Normal overførsel - pris pr. transaksjon 65,00
Hasteoverførsel 350,00
Faxbekreftelse/bekreftelse pr. e-post 150,00
Rettelser i betalingsoppdrag 500,00

SWIFT overførsel til utlandet - omkostninger i Sparebanken Møre - Kontoutskrift

Tjenester Pris
Kontoutskrift via SWIFT (MT940) pr. utskrift 200,00

For hasteoverførsel der beløpet overstiger NOK 5.000.000, avtales omkostninger direkte mellom Sparebanken Møre og kunde.

SWIFT - overførsel til utlandet - omkostninger i utlandet (dersom disse betales av avsender). Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandet: Minimum kr 200. Forbehold om etterbelastning av kostnader i utlandet.

Andre omkostninger ved betalingsoppdrag mellom Norge og utlandet:
Dersom en transaksjon kanselleres (etter kundens ønske) eller det sendes forespørsel om en transaksjon er kreditert i utlandet (og det viser seg at transaksjonen er gjennomført og kreditert i henhold til Sparebanken Møres vilkår for betalingsoppdrag til og fra utlandet) påløper omkostninger på NOK 500 pluss omkostninger i utlandet. Disse omkostningene oppstår selvsagt ikke dersom det er gjort feil fra Sparebanken Møres eller en av de utenlandske bankenes side.

Mørekort - ordinære vilkår

Tjenester Pris
Årspris 300,00
Årspris tilleggskort 300,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 3,00
Uttak i andre norske minibanker 7,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 3,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 3,00
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) 100,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Ved overtrekk av konto beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre VISA Black Gold - ordinære vilkår

Tjenester Pris
Årspris 500,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 3,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 3,00
Betale og overføre fra nettbank/mobilbank/telebank Kr 35 + 0,5 % av beløp
Kredittramme 200.000,00
Nominell rente benyttet kreditt - per måned 1,67 %
Effektiv rente per år 21,99 %
Rebestille/erstatte kort 100,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

Priseksempel: Kreditt kr 15.000 o/12 måneder, nominell rente 20,04 %, effektiv rente 21,99 %. Total kredittkostnad kr 16.669.

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Møre VISA Gold - ordinære vilkår

Tjenester Pris
Årspris 300,00
Årspris tilleggskort 300,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 3,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 3,00
Betale og overføre fra nettbank/mobilbank/telebank 35,00 + 0,5 % av beløp
Kredittramme 50.000,00
Nominell rente benyttet kreditt - per måned 1,67 %
Effektiv rente per år 21,99 %
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) 100,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

Priseksempel: Kreditt kr 15.000 o/12 måneder, nominell rente 20,04 %, effektiv rente 21,99 %. Total kredittkostnad kr 16.669.

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Møre Reservekort - ordinære vilkår

Tjenester Pris
Årspris 300,00
Årspris tilleggskort 300,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 3,00
Uttak i andre norske minibanker 7,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 3,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 3,00
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) 100,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00
Kredittramme 50.000,00
Nominell rente av benyttet kreditt 1,59 %
Effektive rente 20,84 %

Priseksempel: Kreditt kr 15.000 o/12 måneder, nominell rente 19,08 %, effektiv rente 20,84 %. Total kredittkostnad kr 16.587.

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2.00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Nattsafe

Tjenester Pris
Nattsafe per pose 60,00 - 150,00
Skillemynt i egen myntpose 2,5 % av myntbeløp
Skillemynt i nattsafepose 10 % av myntbeløp
Tillegg for feil/mangler (bilag/pose) 50,00
Tillegg per 200 sedler (utover 200 sedler) 30,00
Kvittering per post 25,00
Kvittering elektronisk 5,00

Diverse

Tjenester Pris Pris ikke kunder
Bekreftelse av aksjeinnskudd via Altinn 0,00
Bruk av innskuddsautomat per innskudd 60,00
Bruk av innskuddsautomat per innskudd - kunder uten totalkundeforhold 150,00
Kort - rebestille/erstatte kort 100,00
Kort - Alarm/sperring av kort som skyldes eget misbruk eller uaktsomhet. 100,00
Lønningslister manuelle 400,00 + 25,00 per ansatt
Myntveksling/hylser per hylse Tilbys ikke
- 1 kr og 5 kr 10,00
- 10 kr og 20 kr 15,00
Bestilling av kontanter NOK 100,00 Tilbys ikke
Overføring mellom egne konti utført av banken 15,00
Innskuddsautomat - per innskudd 60,00 Tilbys ikke
Innskuddsautomat - per innskudd. Uten totalkundeforhold 150,00 Tilbys ikke

Arkivtjenester

Tjenester Pris
Fotokopiering for kunder, attester etc. - per side 10,00
Kontoutskrift/terminalutskrift i kasse per utskrift 10,00
Kopi av bilag rekvirert fra Nets - per bilag 75,00
Kopi av kontoutskrift - per mnd 75,00
Kopi av årsoppgave 75,00
Leasing - kopi av bilag/faktura 75,00
Revisjonsforespørsler - avansert 1.200,00
Revisjonsforespørsler - enkel 700,00

Valuta

Tjeneste Pris Pris ikke kunder
Kjøp/salg av kontanter inntil motverdi NOK 10.000 100,00 Tilbys ikke
Kjøp/salg av kontanter over motverdi av NOK 10.000 500,00 Tilbys ikke
Uttak EURO i minibank 50,00 100,00
...