Finansiering

Driftsfinansiering

Bedriftskonto m/bevilgning er en løpende driftskreditt med en avtalt kredittramme. Bedriftskontoen brukes til finansiering av omløpsmidler, og gir handlefrihet og fleksibilitet i den daglige driften. Bedriften betaler en løpende rente for trukket kreditt. Det belastes også provisjon kvartalsvis av innvilget kredittramme.

Tilleggs- og sesongkreditt kan gis hvis bedriften har behov for en kortsiktig kreditt, eller hvis likviditetsbehovet har regelmessige svingninger.

Byggelån
Byggelån blir gitt som en rammekreditt som gradvis kan trekkes opp i takt med ferdigstillelse av et byggeprosjekt. Ved byggeperiodens slutt må kreditten konverteres til en langsiktig finansiering, eller innfris på annen måte.

Eiendomslån
Eiendomslån innvilges til langsiktig finansiering av næringsbygg. Løpetid på inntil 20 år og man kan velge mellom fast eller flytende rente.

Leasing
Sparebanken Møre tilbyr leasingfinansiering til bedrifter, landbruket og offentlig sektor. Leasing er en finansieringsform som gir bedriften mulighet til å anskaffe nødvendige driftsmidler uten at det bindes for mye kapital i selve investeringen. Vi kjøper utstyret etter bedriftens spesifikasjoner, og bedriften leier så utstyret fra oss. Bedriften får fradrag for leieutgiften i både finans- og skatteregnskapet. Sparebanken Møre avskriver driftsmidlene. Kontakt Sparebanken Møre på telefon eller e-post, eller besøk oss på ett av våre kontorer. Vi kommer gjerne på besøk til bedriften.

Finansieringskostnader
Tjenester Pris
Etableringsgebyr for kreditter og lån over 1.000.000 0,50% av lånebeløp minimum kr 10.000,-
Etableringsgebyr for kreditter og lån under 1.000.000 Minimum 5.000,-
Minimumsprovisjon ved rammekreditter - ordinær bevilgning 0,50% per kvartal
Termingebyr for lån - Betaling med tilsendt giro 200,-
Termingebyr for lån - Direkte belastning m/melding 100,-
Termingebyr for lån - Direkte belastning u/melding 85,-
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 16.00