Aksjehandel via aksjemegler

Oppgjør: Handelsdag + 2 virkedager
Kjøp og salg via megler Av handelsbeløp Pris
Norske Børsnoterte aksjer: Standard kurtasje 0,50 % min. 500,00
Unoterte aksjer: Standard kurtasje 0,50 % min. 1.000,00
Aksjehandel via Internett
Oppgjør: Handelsdag + 2 virkedager
Kjøp av enkeltaksjer og egenkapitalbevis Av handelsbeløp Pris
Standard kurtasje 0,05 % min. 79,00
Norske unoterte aksjer 0,30 % min. 300,00
20 handler i en kalendermnd: Kurtasje påfølgende kalendermnd 0,05 % min. 65,00
Kjøp og salg av utenlandske aksjer Av handelsbeløp Basis pris Aktiv pris Fotnote
Svenske børsnoterte aksjer 0,05 % min. SEK 79 min. SEK 65 1
Danmark 0,05 % min. DKK 79 min. DKK 65
Finland 0,05 % min. EUR 7 min. EUR 7
USA (NYSE, AMEX, NASDAQ) 0,10 % min. USD 10 min. USD 10
Canada 0,20 % min. CAD 30
Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland 0,20 % min. EUR 22 2 og 3
Storbritannia 0,20 % min. GBP 20 4
Spania 0,30 % min. EUR 25
Sveits 0,30 % min CHF 40

1) Aksjer på First North, AktieTorget og NGM kan ikke handels på internett. Ordrer på disse markedsplassene må gjøres via megler.

2) Frankrike: Ved kjøp (ikke salg) av aksjer som er listet opp her vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra transaksjonsavgift ("French Financial Transaction Tax") tilsvarende 0,3% av handelsbeløpet. Denne avgiften vil gjelde for handel i selskaper med hovedsete i Frankrike hvor markedsverdien pr 01.01.12 oversteg en mrd. euro (EUR).
3) Italia: Ved kjøp (ikke salg) av aksjer i italienske børsnoterte selskaper, med en markedsverdi som overstiger 500 mill. euro, vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra transaksjonsavgift ("Italian Financial Transaction Tax") som tilsvarer 0,1% av handelsbeløpet.
4) Ved kjøp av aksjer på Londonbørsen vil man i tillegg til kurtasjen bli belastet med 0,5% av handelsbeløpet i Stam Duty som er en offentlig avgift i England. Dersom aksjen er irskregistrert så vil Stam Duty være på 1%.

Aktiv pris: Minimum 20 handler per måned.

Aksjehandel via Internett - Abonnement
Oslo Børs Pris
Med 15 minutters forsinkelse kr 0,00
I sanntid, pris per måned kr 19,- (inkl. mva)
I sanntid med dybde, pris per måned kr 24,- (inkl. mva)
Norden OMX (Helsinki, København og Stockholm)
Med 15 minutters forsinkelse
I sanntid, pris per måned
I sanntid med dybde, pris per måned
USA (Nasdaq, NYSE og NYSE American) Pris
Med 15 minutters forsinkelse kr 0,00
I sanntid, pris per måned (bedrift) kr 290,- (inkl. mva)
Internasjonale aksjer
Årlige kostnader netthandel Pris NOK (årlig) Fotnote
Porteføljer opp til NOK 100.000 0,00
Porteføljer opp til NOK 1.000.000 500,00 1
Porteføljer over 1.000.000 0,05 %

1. Depotavgiften vil bli belastet uavhengig av når på året utenlandsdepoet blir åpnet.

Ved handel gjennom megler, kontakt din megler for priser.

Andre gebyrer Pris NOK
Opprettelse av depot 0,-
Flytting av verdipapirer til depot for online-handel 0,-
Flytting av verdipapirer fra depot for onlin-handel til annen bank/megler eller ved oppgjør av transaksjon der DNB Markets ikke opptrer som megler (Norden) per papir 150,-
Flytting av verdipapirer fra depot for onlin-handel til annen bank/megler eller ved oppgjør av transaksjon der DNB Markets ikke opptrer som megler (øvrige markeder)) per papir 500,-
Manuell overføring av elektroniske aksjer fra USA 650,-
Hjelp til skatterefusjon (per land) 2000,-
Proxy-voting ved generalforsamlinger 5000,-
VPS
Tjenester Pris
Opprettelse av Aksjesparekonto 0,00
Flytting av ASK konto til annen kontofører 100,00
Flytting av ISIN (aksje) 100,00 pr. verdipapir
Flytting av fond 100,00 pr. verdipapir

Se prisliste for VPS-Storinvestoravgift og VPS-Transaksjonspris ved bruk av VPS-konto

Storinvestoravgift Pris per år
Markedsverdi kr 1. - 99.999 0,00
Markedsverdi kr 100.000 - 1.000.000 375,00
Markedsverdi kr 1.000.001 - 100.000.000, pr. ny på begynt million 200,00
Markedsverdi over 100.000.000 Individuell pris

Årlig kostnad for oppbevaring av aksjer og EK-bevis. Belastes i løpet av 1. halvår hvert år

Beregnes av markedsverdi på beholdning pr. 31.12 og på tvers av beholdninger innen og utenfor VPS-Aksjesparekonto.

Ved bruk av verdipapirkonto. Belastes etterskuddvis per kvartal Pris per transaksjon
Frigivelse 100,00
Overføring av enkeltpapir til VPS-konto hos annen kontofører 100,00
Overføring av totalbeholdning til VPS-konto hos annen kontofører 100,00
Overføring til annen VPS-konto i Sparebanken Møre 0,00
Etablering av fullmakt, per fullmakt 300,00
Etablering av fullmakt til Sparebanken Møres samarbeidspartnere 0,00
Etablering/endring av rettigheter, per rettighet 300,00
Innløsning av obligasjon 100,00
Fakturagebyr ved manglende konto for belastning av priser 50,00
Belastning av priser uten oppgave 0,00
Belastning av priser med oppgave 50,00

Belastningskonto som er registrert i Verdipapirsentralen vil bli belastet for omkostningene. Dersom belastningskonto mangler, blir faktura sendt og fakturagebyr lagt til.

Ta kontakt med banken hvis du ønsker oppgave ved belastning.

Verdipapir
Tjenester Pris
Kopi av årsoppgave og realisasjonsoppgave 75,00

Aksjehandel utføres av DNB Markets, som autorisert verdipapirforetak.