SWIFT - Overførsel fra utlandet - mottaker skal betale omkostninger i Norge

Tjenester Pris
Beløp t.o.m. (motverdien av) NOK 200 0,00
Beløp mellom (motverdien av) NOK 200 og NOK 2.000 55,00
Beløp over (motverdien av) NOK 2.000 110,00
Overførsler i EUR fra EU land <=EUR 50.000 20,00
SWIFT overførsel til utlandet - omkostninger i Sparebanken Møre - Manuell betaling
Tjenester Pris
Normal overførsel - pris pr. transaksjon 600,00
Hasteoverførsel 750,00
Faxbekreftelse/bekreftelse pr. e-post 150,00
Rettelser i betalingsoppdrag 500,00
SWIFT overførsel til utlandet - omkostninger i Sparebanken Møre - Kontoutskrift
Tjenester Pris
Kontoutskrift via SWIFT (MT940) pr. utskrift 200,00

For hasteoverførsel der beløpet overstiger NOK 5.000.000, avtales omkostninger direkte mellom Sparebanken Møre og kunde.

SWIFT - overførsel til utlandet - omkostninger i utlandet (dersom disse betales av avsender). Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandet: Minimum kr 200. Forbehold om etterbelastning av kostnader i utlandet.

Andre omkostninger ved betalingsoppdrag mellom Norge og utlandet:
Dersom en transaksjon kanselleres (etter kundens ønske) eller det sendes forespørsel om en transaksjon er kreditert i utlandet (og det viser seg at transaksjonen er gjennomført og kreditert i henhold til Sparebanken Møres vilkår for betalingsoppdrag til og fra utlandet) påløper omkostninger på NOK 500 pluss omkostninger i utlandet. Disse omkostningene oppstår selvsagt ikke dersom det er gjort feil fra Sparebanken Møres eller en av de utenlandske bankenes side.

Valuta
Tjenester Pris Pris ikke kunder
Kjøp/salg av kontanter inntil motverdi NOK 10.000 100,00 Tilbys ikke
Kjøp/salg av kontanter over motverdi av NOK 10.000 500,00 Tilbys ikke
Uttak EURO i minibank 50,00 100,00
SWIFT overførsel til utlandet - omkostninger i Sparebanken Møre - Betaling i nettbank/nettbedrift
Tjenester Pris
Normal overførsel - pris pr. transaksjon 65,00
Hasteoverførsel 350,00
Faxbekreftelse/bekreftelse pr. e-post 150,00
Rettelser i betalingsoppdrag 500,00

* Tillegg når avsender ønsker å betale alle omkostninger, inkludert omkostninger i utlandet: Minimum kr 200,-. Forbehold om etterbelastning av kostander i utlandet.  Dette kommer i tillegg til prisen for normal overførsel eller hasteoverførsel.