Fond

Fondsnavn Forvaltningshonorar Tilbakeført forvaltningshonorar Netto forvaltningshonorar Fondspris til bank Total kundepris
SBM Norne Aksje 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,50 % 1,00 %
SBM Norne Rente 0,50 % 0,20 % 0,30 % 0,20 % 0,50 %
SBM Norne Kombi 20 0,80 % 0,45 % 0,35 % 0,20 % 0,55 %
SBM Norne Kombi 50 1,10 % 0,70 % 0,40 % 0,20 % 0,60 %
SBM Norne Kombi 80 1,40 % 0,95 % 0,45 % 0,50 % 0,95 %
SBM Norne Aksje Norge 1,30 % 1,00 % 0,30 % 0,50 % 0,80 %
KLP AksjeGlobal Samf.ans 0,18 % 0,08 % 0,10 % 0,20 % 0,30 %
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar 0,18 % 0,08 % 0,10 % 0,20 % 0,30 %
KL AksjeVerden Indeks 0,25 % 0,12 % 0,13 % 0,20 % 0,33 %
Fondsfinans Fornybar Energi 1,00 % 0,30 % 0,70 % 0,50 % 1,20 %
DNB Private Equity B 1,50 % 0,15 % 1,35 % 0,50 % 1,85 %
Eika Egenkapitalbevis 1,50 % 0,75 % 0,75 % 0,50 % 1,25 %
Odin Eiendom C 1,50 % 0,75 % 0,75 % 0,50 % 1,25 %
Odin Europa C 1,50 % 0,75 % 0,75 % 0,50 % 1,25 %
Odin Norge C 1,50 % 0,75 % 0,75 % 0,50 % 1,25 %
Odin Aksje C 1,50 % 0,75 % 0,75 % 0,50 % 1,25 %
Alfred Berg Obligasjon 0,50 % 0,43 % 0,07 % 0,20 % 0,27 %
DNB Global Indeks A 0,10 % 0,10 % 0,20 % 0,30 %
KLP Kredittobligasjon 0,10 % 0,01 % 0,09 % 0,20 % 0,29 %
KLP AksjeGlobal Indeks P 0,18 % 0,08 % 0,10 % 0,20 % 0,30 %
KLP AksjeNorden Indeks 0,18 % 0,10 % 0,08 % 0,20 % 0,28 %
Alfred Berg Nirdic High Yield Acc 0,80 % 0,40 % 0,40 % 0,20 % 0,60 %
Alfred berg Nordisk Likviditet Pluss 0,40 % 0,30 % 0,10 % 0,20 % 0,30 %
DNB Norge Indeks B 0,09 % 0,09 % 0,20 % 0,29 %
Delphi Global 1,00 % 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Delphi Nordic 1,00 % 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Storebrand Global ESG Plus N 0,30 % 0,30 % 0,20 % 0,50 %
Storebrand Global Multifactor N 0,60 % 0,60 % 0,50 % 1,10 %
Storerband Global Solutions N 0,60 % 0,60 % 0,50 % 1,10 %
Storebrand Norge N 1,00 % 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Storebrand Renewable Energy N 0,75 % 0,75 % 0,50 % 1,25 %
Storebrand Verdi N 1,00 % 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC F 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,40 %
Alfred Berg Gambak N 1,00 % 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Alfred Berg Global N 0,50 % 0,50 % 0,50 % 1,00 %
Alfred Berg Income E 0,40 % 0,40 % 0,20 % 0,60 %
Alfred Berg Nordic Gambak N 1,00 % 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Alfred Berg Norge N 0,60 % 0,60 % 0,50 % 1,10 %
Delphi Norge N 1,00 % 1,00 % 0,50 % 1,50 %
DNB Aktiv 10 A 0,35 % 0,35 % 0,20 % 0,55 %
DNB Aktiv 100 A 0,85 % 0,85 % 0,50 % 1,35 %
DNB Aktiv 30 A 0,55 % 0,55 % 0,20 % 0,75 %
DNB Aktiv 50 A 0,65 % 0,65 % 0,20 % 0,85 %
DNB Aktiv 80 A 0,75 % 0,75 % 0,50 % 1,25 %
DNB Europa Indeks A 0,10 % 0,10 % 0,20 % 0,30 %
DNB Finans A 0,85 % 0,85 % 0,50 % 1,35 %
DNB Global Emerging Markets A 0,85 % 0,85 % 0,50 % 1,35 %
DNB Global A 0,85 % 0,85 % 0,50 % 1,35 %
DNB Grønt Skifte Norden A 0,85 % 0,85 % 0,50 % 1,35 %
DNB Health Care A 0,85 % 0,85 % 0,50 % 1,35 %
DNB Likviditet A 0,15 % 0,15 % 0,20 % 0,35 %
DNB Miljøinvest A 0,85 % 0,85 % 0,50 % 1,35 %
DNB Norden A 0,85 % 0,85 % 0,50 % 1,35 %
DNB Norge Indeks A 0,10 % 0,10 % 0,20 % 0,30 %
DNB Norge A 0,85 % 0,85 % 0,50 % 1,35 %
DNB Obligasjon 20 A 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,40 %
DNB Obligasjon A 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,40 %
DNB SMB A 0,85 % 0,85 % 0,50 % 1,35 %
DNB Teknologi A 0,85 % 0,85 % 0,50 % 1,35 %
DNB USA Indeks A 0,10 % 0,10 % 0,20 % 0,30 %
Holberg Global D 0,90 % 0,90 % 0,50 % 1,40 %
Holberg Likviditet 0,15 % 0,15 % 0,20 % 0,35 %
Holberg Norden B 1,00 % 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Holberg Norge B 1,00 % 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Holberg Rurik D 1,00 % 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Holberg Triton B 1,00 % 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Skagen Focus B 1,30 % 1,30 % 0,50 % 1,80 %
Skagen Global B 0,80 % 0,80 % 0,50 % 1,30 %
Skagen Kon-Tiki B 1,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 %
Skagen m2 B 1,20 % 1,20 % 0,50 % 1,70 %
Skagen Vekst B 0,80 % 0,80 % 0,50 % 1,30 %
Storerbrand Global Multifaktor Valutasikret N 0,65 % 0,65 % 0,20 % 0,85 %
Storebrand Indeks - Alle Markeder N 0,10 % 0,10 % 0,20 % 0,30 %
Storerband Global ESG Valutasikret N 0,35 % 0,35 % 0,20 % 0,55 %
Storebrand Global Indeks Valutasikret N 0,15 % 0,15 % 0,20 % 0,35 %
Storebrand Global Indeks N 0,10 % 0,10 % 0,20 % 0,30 %
Storebrand Global Kreditt IG N 0,30 % 0,30 % 0,20 % 0,50 %
Storebrand Indeks - Norge N 0,10 % 0,10 % 0,20 % 0,30 %
Storebrand Norge Fossilfri N 1,00 % 1,00 % 0,50 % 1,50 %
DNB Aktiv Rente II A 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,40 %

Fondsprisene oppgis som priser per år og trekkes som følger: 

  • Forvaltningshonorar til fondsleverandør trekkes daglig fra kursen på fondet. 
  • Fondspris/honorar til banken beregnes på bakgrunn av markedsverdien på fondsporteføljen og belastes kvartalsvis i form av salg av fondsandeler i fondsporteføljen din.

Fondspris/honorar til banken er som følger:
Aktive aksjefond: 0,50 %
Indeks- og rentefond: 0,20 %

Utover fondsprisen påløper det IKKE kostnader knyttet til kjøp eller salg av fond.