Alfred Berg Kapitalforvaltning

Fond Type fond Forvaltningshonorar til fondsleverandør Fondspris til banken Total pris per år
SBM Alfred Berg Gambak N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
SBM Alfred Berg Global N Aksjefond 0,50 % 0,50 % 1,00 %
SBM Alfred Berg Nordic Gambak N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
SBM Alfred Berg Norge N Aksjefond 0,60 % 0,50 % 1,10%
SBM Alfred Berg Income E Rentefond 0,40 % 0,20 % 0,60 %
SBM Alfred Berg Nordic Inv. Grade N Rentefond 0,20% 0,20 % 0,40 %
DNB Asset Management
Fond Type fond Forvaltningshonorar til fondsleverandør Fondspris til banken Total pris per år
SBM DNB Aktiv 80 N Aksjefond 0,75 % 0,50 % 1,25 %
SBM DNB Aktiv 100 N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Finans N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Global N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Global Emerging Markets N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Grønt Norden N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Health Care N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Miljøinvest N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Norden N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Norge N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB SMB N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Teknologi N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Europa Indeks N Indeksfond 0,10 % 0,20 % 0,30 %
SBM DNB Global Indeks N Indeksfond 0,10 % 0,20 % 0,30 %
SBM DNB Norge Indeks N Indeksfond 0,10 % 0,20 % 0,30 %
SBM DNB USA Indeks N Indeksfond 0,10 % 0,20 % 0,30 %
SBM DNB Aktiv 10 N Kombinasjonsfond 0,35 % 0,20 % 0,55 %
SBM DNB Aktiv 30 N Kombinasjonsfond 0,55 % 0,20 % 0,75 %
SBM DNB Aktiv 50 N Kombinasjonsfond 0,65 % 0,20 % 0,85 %
SBM DNB Aktiv Rente (II) N Rentefond 0,35 % 0,20 % 0,55 %
SBM DNB Likviditet N Rentefond 0,25 % 0,20 % 0,45 %
SBM DNB Obligasjon N Rentefond 0,35 % 0,20 % 0,55 %
SBM DNB Obligasjon 20 N Rentefond 0,35 % 0,20 % 0,55 %
Holberg
Fond Type fond Forvaltningshonorar til fondsleverandør Fondspris til banken Total pris per år
SBM Holberg Global D Aksjefond 0,90 % 0,50 % 1,40 %
SBM Holberg Norden B Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
SBM Holberg Norge B Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
SBM Holberg Rurik D Aksjefond 1,20 % 0,50 % 1,70 %
SBM Holberg Triton B Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
SBM Holberg Kreditt B Rentefond 0,50 % 0,20 % 0,70 %
SBM Holberg Likviditet B Rentefond 0,15 % 0,20 % 0,35 %
Storebrand Asset Management
Fond Type fond Forvaltningshonorar til fondsleverandør Fondspris til banken Total pris per år
Delphi Global N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Delphi Nordic N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Delphi Norge N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Skagen Focus B Aksjefond 1,30 % 0,50 % 1,80 %
Skagen Global B Aksjefond 0,80 % 0,50 % 1,30 %
Skagen Kon-Tiki B Aksjefond 1,50 % 0,50 % 2,00 %
Skagen m2B Aksjefond 1,20 % 0,50 % 1,70 %
Skagen Tellus B Rentefond 0,45 % 0,20 % 0,65 %
Skagen Vekst B Aksjefond 0,80 % 0,50 % 1,30 %
Storebrand Fornybar Energi N Aksjefond 0,75 % 0,50 % 1,25 %
Storebrand Global Multifactor N Aksjefond 0,60 % 0,50 % 1,10 %
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N Aksjefond 0,65 % 0,50 % 1,15 %
Storebrand Global Solutions N Aksjefond 0,60 % 0,50 % 1,10 %
Storebrand Norge Fossilfri N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Storebrand Norge N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Storebrand Verdi N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Storebrand Global ESG Plus N Indeksfond 0,30 % 0,20 % 0,50 %
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret N Indeksfond 0,35 % 0,20 % 0,55 %
Storebrand Global Indeks N Indeksfond 0,10 % 0,20 % 0,30 %
Storebrand Global Indeks Valutasikret N Indeksfond 0,15 % 0,20 % 0,35 %
Storebrand Indeks - Alle Markeder N Indeksfond 0,10 % 0,20 % 0,30 %
Storebrand Indeks - Norge N Indeksfond 0,10 % 0,20 % 0,30 %
Storebrand Global Kreditt IG N Rentefond 0,30 % 0,20 % 0,50 %

Ved manglende dekning for belastning av fondspris kan banken innløse andeler til kunden for å dekke utestående beløp.

Kostnader for IPS og ASK-kontoer finner du i prislisten for Verdipapir.

Fond

Fondsprisene oppgis som priser per år og trekkes som følger: 

  • Forvaltningshonorar til fondsleverandør trekkes daglig fra kursen på fondet.
  • Fondsprisen til banken trekkes månedlig fra din bankkonto. 

Utover fondsprisen påløper det IKKE kostnader knyttet til kjøp eller salg av fond.