Fastrenteinnskudd

Tjenester Rentesats
12 mnd. binding 4,95 %
24 mnd. binding 4,35 %
36 mnd. binding 4,25 %

Vilkår

Prisene kan endres av banken uten forutgående varsel. Minste innskudd kr 15.000. Maks innskudd kr 10.000.000. Ved innskudd over 10.000.000 ta kontakt med banken. 

Ved brudd på fastrenteavtalen eller ved deluttak før bindingstidens utløp beregnes det uttaksgebyr på 2,5 % av uttaksbeløpet i avtalens gjenstående løpetid.

Plasseringskonto Bedrift
Tjenester Rentesats gjeldende Ny rentesats fra 04.09.23
Kr 500.000 og over 2,50 % 2,75 %
Kr 250.000 - 499.999 2,25 % 2,50 %
Kr 1 - 249.999 1,25 % 1,50 %

Vilkår

12 gebyrfrie uttak/overførsler pr kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr.  Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Kontoen tilbys bedrifter og lag/organisasjoner. 

Klientkonto
Tjenester Rentesats Ny rentesats fra 04.09.23
Uansett beløp 2,25 % 2,50 %
Landbrukskonto
Tjenester Rentesats
250.000 og over 0,75 %
50.000 - 249.999 0,50 %
1 - 49.999 0,25 %

Intervallberegning av renten

Sparekonto
Tjenester Rentesats gjeldende Ny rentesats fra 23.10.23
Uansett beløp 1,00 % 1,25 %

Vilkår

Ingen uttaksbegrensninger. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Bedriftskonto
Tjenester Rentesats
1.000.000 og over 0,10 %
1 - 999.999 0,00 %

Intervallberegning av renten

Foreningskonto
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %
Skattetrekkskonto
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %