Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Møreavtalen

Møreavtalen - Mørekonto/Servicekonto - gjelder for Møreavtale kunder

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Telebank - gjelder for Møreavtale kunder

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Uten årspris Med årspris
Betaling 2,50 0,00
Betaling til forfall 2,50 0,00
Kontoutskrift per post 7,00 0,00
Kontoutskrift per fax per side 7,00 0,00
Kvitteringsoblat 20,00 0,00
Spørring på forfall 1,00 0,00
Starte betaling 3,00 0,00
Stoppe betaling 5,00 0,00

Mobilbank - gjelder for Møreavtale kunder

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Uten årspris Med årspris
Betaling 2,00 0,00
Betaling til forfall 2,00 0,00

Brevgiro - gjelder for Møreavtale kunder

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Uten årspris Med årspris
Per giro 12,00 0,00
+ per konvolutt sendt i posten Porto Porto
+ per konvolutt innlevert i banken 12,00 0,00
Kvitteringsoblat per oblat 20,00 20,00
Retur grunnet manglende dekning 100,00 100,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) - per giro 100,00 100,00

RingKontantKort - gjelder for Møreavtale kunder

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Uten årspris Med årspris
Lading av RingKontantKort i egen minibank 1,00 1,00
Lading av RingKontantKort i andre minibanker 2,00 2,00

Nettbank - gjelder for Møreavtale kunder

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Uten årspris Med årspris
Årspris 0,00 900,00
Betaling 2,00 0,00
Betaling til forfall 2,00 0,00
Straksbetaling 5,00 5,00
Betaling av skatt og moms 2,00 0,00
eFaktura betaling 2,50 0,00
Fast oppdrag til andre 1,50 0,00
Kvittering 20,00 0,00
Kvitteringsoblat 20,00 0,00
SMS varsling - alle varslinger 3,00 3,00
Spørring på forfall 1,00 0,00
Starte betaling 3,00 0,00
Stoppe betaling 5,00 0,00
Ødelagt eller mistet kodebrikke. Utlevering av ny kodebrikke. 200,00 200,00

Avtalegiro - gjelder for Møreavtale kunder

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Uten årspris Med årspris
Per betaling 2,00 0,00
Kvittering 20,00 0,00

Reservekort VISA - gjelder for Møreavtale kunder

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Pris Pris Pris fra 1/11-20
Årspris 300,00 0,00
Årspris tilleggskort 300,00 300,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00 0,00 10,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 3,00 0,00 10,00
Uttak i andre norske minibanker 7,00 0,00 10,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 1,75 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp) 0,00
VISA varekjøp Norge/utlandet 1,75 0,00
Nødkontanter 850,00 850,00
Nødkort 1.350,00 1.350,00
Kredittramme 50.000,00 50.000,00
Nominell rente av benyttet kreditt 1,59 % 1,59 %
Effektive rente 20,84 % p.a 20,84 % p.a
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) 100,00 100,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Mørekort VISA - gjelder for Møreavtale kunder

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjenester Uten årspris Med årspris Pris fra 1/11-20
Årspris 300,00 0,00
Årspris tilleggskort 300,00 300,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00 0,00 10,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 3,00 0,00 10,00
Uttak i andre norske minibanker 7,00 0,00 10,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 1,75 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp) 0,00
VISA varekjøp Norge/utlandet 1,75 0,00
Nødkontanter 850,00 850,00
Nødkort 1.350,00 1.350,00
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) 100,00 100,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Mørekort Online (tidl. Electron) - gjelder for Møreavtale kunder

NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Tjeneste Pris Pris Pris fra 1/11-20
Årspris 300,00 0,00
Årspris tilleggskort 300,00 300,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 0800 - 1700 0,00 0,00 10,00
Uttak i Sparebanken Møres minibanker 1700 - 0800 samt lørdag/søndag 3,00 0,00 10,00
Uttak i andre norske minibanker 7,00 0,00 10,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 1,75 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp) 0,00
VISA varekjøp Norge/utlandet 1,75 0,00
Nødkontanter 850,00 850,00
Nødkort 1.350,00 1.350,00
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) 100,00 100,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.