Fastrenteinnskudd

Tjenester Rentesats
12 mnd. binding 4,80 %
24 mnd. binding 4,35 %
36 mnd. binding 4,00 %

Vilkår

Prisene kan endres av banken uten forutgående varsel. Minste innskudd kr 15.000. Maks innskudd kr 10.000.000. Ved innskudd over 10.000.000 ta kontakt med banken. 

Ved brudd på fastrenteavtalen eller ved deluttak før bindingstidens utløp beregnes det uttaksgebyr på 2,5 % av uttaksbeløpet i avtalens gjenstående løpetid.

Eksempel på uttaksgebyr: 

Eksempel 1: Innskuddsbeløp kr 100.000, bindingstid 12 mnd. Dersom avtalen brytes etter 6 mnd. 
(100.000 x 2,50 x 182) / (100 x 365) = 1.246 kr i uttaksgebyr

Eksempel 2: Innskuddsbeløp kr 1.000.000, bindingstid 12 mnd. Dersom kunden ønsker å ta ut 200.000 etter 6 mnd. 
(200.000 x 2,50 x 182) / (100 x 365) = 2.493 kr i uttaksgebyr 

Plasseringskonto Bedrift
Tjenester Rentesats gjeldende
Kr 500.000 og over 3,15 %
Kr 250.000 - 499.999 2,90 %
Kr 1 - 249.999 1,90 %

Vilkår

12 gebyrfrie uttak/overførsler pr kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr.  Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Kontoen tilbys bedrifter og lag/organisasjoner. 

BSU - Boligsparing for ungdom
Tjenester Rentesats gjeldende
Uansett beløp 6,50 %

Vilkår
Sparekonto som gir skattefradrag til og med fylte 33 år. Gir 10 % skattefradrag av årlig sparebeløp. Maks. innskudd per år kr 27.500. Totalt tillatt innestående er kr 300.000 + renter.

Ved fylte 34 år får kontoen rente tilsvarende beste rentesats på Møre Verdi Plasseringskonto.

Plasseringskonto - Møre Verdi
Gjelder Møre Verdi kunder
Tjenester Rentesats gjeldende
Kr 1 mill og over 4,40 %
Kr 500.000 - 999.999 4,10 %
Kr 250.000 - 499.999 3,55 %
Kr 100.000 - 249.999 2,85 %
Kr 1 - 99.999 2,15 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Rentesats gjelder fra første krone. 

Sparekonto 18-33
Gjelder kunder i alderen 18 til 33 år
Tjenester Rentesats gjeldende
Kr 1 mill og over 4,40 %
Kr 500.000 - 999.999 4,10 %
Kr 250.000 - 499.999 3,95 %
Kr 100.000 - 249.999 3,45 %
Kr 1 - 99.999 3,15 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrig uttak 2 % uttaksgebyr.
Saldoberegning av rente. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrenter. 

Rentesatsen gjelder fra første krone. 

Ved fylte 34 år overføres kontoen til annen sparekonto tilpasset kundeforholdet. 

Sparekonto 0-18
Konto for barn og unge under 18 år.
Tjenester Rentesats gjeldende
Uansett beløp 4,30 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Sparekonto
Tjenester Rentesats gjeldende
Uansett beløp 1,50 %

Vilkår

Ingen uttaksbegrensninger. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Brukskonto 0-18
Konto for barn og unge under 18 år.
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre Ung Konto
Gjelder for Møre Ung kunder
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre Verdi konto
Gjelder Møre Verdi kunder
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Servicekonto - Møreavtale
Gjelder Møreavtale kunder (gjelder Mørekonto og Servicekonto)
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Servicekonto - ordinære vilkår
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Personkonto - ordinære vilkår
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Depositumkonto
Tjenester Rentesats
Kr 500.000 og over 0,20 %
Kr 1 - 499.999 0,00 %

Vilkår
Saldoberegning av renten.

Depositumkonto - gebyr
Kundeforhold for utleier* Pris
Opprettelse i nettbank 400,-
Manuell opprettelse for eksisterende kunder 1.200,-
Ikke kunde (privatperson, bedrift) 2.000,-
Pensjonskonto innenfor IPA
Tjenester Rentesats gjeldende
Uansett beløp 4,85 %

NB! Ikke i salg fra desember 2006.

Vilkår

Ihh. til regelverk for Individuell Pensjonsavtale. Gir muligheter til å spare både i bank og verdipapirfond. Årlig administrasjonskostnad kr 250 Kontoen kan kun disponeres etter IPA-reglene.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00