BSU - Boligsparing for ungdom

Tjenester Rentesats Ny rentesats fra 04.06.2022
Uansett beløp 2,85 % 3,05 %

Vilkår
Sparekonto som gir skattefradrag til og med fylte 33 år. Gir 20% skattefradrag av årlig sparebeløp. Maks. innskudd per år kr 27.500. Totalt tillatt innestående er kr 300.000 + renter.

Ved fylte 34 år får kontoen rente tilsvarende beste rentesats på Møre Verdi Plasseringskonto.

Plasseringskonto - Møre Verdi
Gjelder Møre Verdi kunder
Tjenester Rentesats Ny rentesats fra 04.06.2022
Kr 1 mill og over 0,55 % 0,80 %
Kr 500.000 - 999.999 0,35 % 0,60 %
Kr 250.000 - 499.999 0,30 % 0,45 %
Kr 100.000 - 249.999 0,05 % 0,20 %
Kr 1 - 99.999 0,05 % Uendret

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Plasseringskonto - ordinære vilkår
Tjenester Rentesats
Kr 500.000 og over 0,20 %
Kr 1 - 499.999 0,00 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Fastrenteinnskudd
Tjenester Rentesats
12 mnd. binding 1,50 %

Vilkår

Prisene kan endres av banken uten forutgående varsel. Minsteinnskudd kr 15.000.

Ved brudd på fastrenteavtalen eller ved deluttak før bindingstidens utløp beregnes det uttaksgebyr på 2,5 % av uttaksbeløpet i avtalens gjenstående løpetid.

Tarekonto - Havlandet
Gjelder for Havland kunder
Tjenester Rentesats Ny rentesats fra 04.06.2022
Uansett beløp 0,85 % 1,10 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre 1317 - Konto
Gjelder for Møre1317 og Havland kunder
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre 1317 Spar
Gjelder for Møre1317 kunder
Tjenester Rentesats Ny rentesats fra 04.06.2022
Uansett beløp 0,85 % 1,10 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre Ung Konto
Gjelder for Møre Ung kunder
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre Verdi konto
Gjelder Møre Verdi kunder
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Servicekonto - Møreavtale
Gjelder Møreavtale kunder (gjelder Mørekonto og Servicekonto)
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Servicekonto - ordinære vilkår
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Personkonto - ordinære vilkår
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Depositumkonto
Tjenester Rentesats
Kr 500.000 og over 0,20 %
Kr 1 - 499.999 0,00 %

Vilkår
Saldoberegning av renten.

Depositumkonto - gebyr
Kundeforhold for utleier* Pris
Opprettelse i nettbank 400,-
Manuell opprettelse for eksisterende kunder 1.200,-
Ikke kunde (privatperson, bedrift) 2.000,-
Pensjonskonto innenfor IPA
Tjenester Rentesats Ny rentesats fra 04.06.2022
Uansett beløp 1,20 % 1,40 %

NB! Ikke i salg fra desember 2006.

Vilkår

Ihh. til regelverk for Individuell Pensjonsavtale. Gir muligheter til å spare både i bank og verdipapirfond. Årlig administrasjonskostnad kr 250 Kontoen kan kun disponeres etter IPA-reglene.