SWIFT - Overførsel fra utlandet - mottaker skal betale omkostninger i Norge

Tjenester Pris
Beløp t.o.m. (motverdien av) NOK 200 0,00
Beløp mellom (motverdien av) NOK 200 og NOK 2.000 55,00
Beløp over (motverdien av) NOK 2.000 110,00
Overførsler i EUR fra EU land <=EUR 50.000 20,00
SWIFT overførsel til utlandet - omkostninger i Sparebanken Møre - Manuell betaling
Tjenester Pris
Normal overførsel - pris pr. transaksjon 600,00
Hasteoverførsel 750,00
Faxbekreftelse/bekreftelse pr. e-post 150,00
Rettelser i betalingsoppdrag 500,00
SWIFT overførsel til utlandet - omkostninger i Sparebanken Møre - Betaling i nettbank/nettbedrift
Tjenester Pris
Normal overførsel - pris pr. transaksjon 65,00
Hasteoverførsel 350,00
Faxbekreftelse/bekreftelse pr. e-post 150,00
Rettelser i betalingsoppdrag 500,00

* Tillegg når avsender ønsker å betale alle omkostninger, inkludert omkostninger i utlandet: Minimum kr 200,-. Forbehold om etterbelastning av kostander i utlandet.  Dette kommer i tillegg til prisen for normal overførsel eller hasteoverførsel.

Valutasjekk
Tjenester Pris Pris ikke kunde
Salg av valutasjekk per sjekk 200,00 Tilbys ikke
Stoppordre valutasjekk per sjekk 200,00 + utl. omk.
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00