Barne- og ungdomsforsikring

Tjenester Pris
Premie per år 2256,00
Premie per måned 188,00
Adm.kostn. per trekk (mnd) 15,00

Sparebanken Møre formidler også skadeforsikring - ta kontakt med banken for tilbud.

Personforsikring
Tjenester Pris
Etableringsgebyr (pris pr. helseerklæring) 300,00
Adm.kostn. per trekk (mnd) 15,00

Premien beregnes ut fra valgte dekninger, alder og forsikringssum.