Fond

Fondsprisene oppgis som priser per år og trekkes som følger: 

  • Forvaltningshonorar til fondsleverandør trekkes daglig fra kursen på fondet.
  • Fondsprisen til banken trekkes månedlig fra din bankkonto. 

Utover fondsprisen påløper det IKKE kostnader knyttet til kjøp eller salg av fond. 

Alfred Berg Kapitalforvaltning
Fond Type fond Forvaltningshonorar til fondsleverandør Fondspris til banken Total pris per år
SBM Alfred Berg Gambak N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
SBM Alfred Berg Global N Aksjefond 0,50 % 0,50 % 1,00 %
SBM Alfred Berg Nordic Gambak N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
SBM Alfred Berg Norge N Aksjefond 0,60 % 0,50 % 1,10%
SBM Alfred Berg Income E Rentefond 0,40 % 0,20 % 0,60 %
SBM Alfred Berg Nordic Inv. Grade N Rentefond 0,20% 0,20 % 0,40 %
DNB Asset Management
Fond Type fond Forvaltningshonorar til fondsleverandør Fondspris til banken Total pris per år
SBM DNB Aktiv 80 N Aksjefond 0,75 % 0,50 % 1,25 %
SBM DNB Aktiv 100 N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Finans N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Global N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Global Emerging Markets N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Grønt Norden N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Health Care N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Miljøinvest N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Norden N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Norge N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB SMB N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Teknologi N Aksjefond 0,85 % 0,50 % 1,35 %
SBM DNB Europa Indeks N Indeksfond 0,10 % 0,20 % 0,30 %
SBM DNB Global Indeks N Indeksfond 0,10 % 0,20 % 0,30 %
SBM DNB Norge Indeks N Indeksfond 0,10 % 0,20 % 0,30 %
SBM DNB USA Indeks N Indeksfond 0,10 % 0,20 % 0,30 %
SBM DNB Aktiv 10 N Kombinasjonsfond 0,35 % 0,20 % 0,55 %
SBM DNB Aktiv 30 N Kombinasjonsfond 0,55 % 0,20 % 0,75 %
SBM DNB Aktiv 50 N Kombinasjonsfond 0,65 % 0,20 % 0,85 %
SBM DNB Aktiv Rente (II) N Rentefond 0,35 % 0,20 % 0,55 %
SBM DNB Likviditet N Rentefond 0,25 % 0,20 % 0,45 %
SBM DNB Obligasjon N Rentefond 0,35 % 0,20 % 0,55 %
SBM DNB Obligasjon 20 N Rentefond 0,35 % 0,20 % 0,55 %
Holberg
Fond Type fond Forvaltningshonorar til fondsleverandør Fondspris til banken Total pris per år
SBM Holberg Global D Aksjefond 0,90 % 0,50 % 1,40 %
SBM Holberg Norden B Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
SBM Holberg Norge B Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
SBM Holberg Rurik D Aksjefond 1,20 % 0,50 % 1,70 %
SBM Holberg Triton B Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
SBM Holberg Kreditt B Rentefond 0,50 % 0,20 % 0,70 %
SBM Holberg Likviditet B Rentefond 0,15 % 0,20 % 0,35 %
Storebrand Asset Management
Fond Type fond Forvaltningshonorar til fondsleverandør Fondspris til banken Total pris per år
Delphi Global N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Delphi Nordic N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Delphi Norge N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Skagen Focus B Aksjefond 1,30 % 0,50 % 1,80 %
Skagen Global B Aksjefond 0,80 % 0,50 % 1,30 %
Skagen Kon-Tiki B Aksjefond 1,50 % 0,50 % 2,00 %
Skagen m2B Aksjefond 1,20 % 0,50 % 1,70 %
Skagen Tellus B Rentefond 0,45 % 0,20 % 0,65 %
Skagen Vekst B Aksjefond 0,80 % 0,50 % 1,30 %
Storebrand Fornybar Energi N Aksjefond 0,75 % 0,50 % 1,25 %
Storebrand Global Multifactor N Aksjefond 0,60 % 0,50 % 1,10 %
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N Aksjefond 0,65 % 0,50 % 1,15 %
Storebrand Global Solutions N Aksjefond 0,60 % 0,50 % 1,10 %
Storebrand Norge Fossilfri N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Storebrand Norge N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Storebrand Verdi N Aksjefond 1,00 % 0,50 % 1,50 %
Storebrand Global ESG Plus N Indeksfond 0,30 % 0,20 % 0,50 %
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret N Indeksfond 0,35 % 0,20 % 0,55 %
Storebrand Global Indeks N Indeksfond 0,10 % 0,20 % 0,30 %
Storebrand Global Indeks Valutasikret N Indeksfond 0,15 % 0,20 % 0,35 %
Storebrand Indeks - Alle Markeder N Indeksfond 0,10 % 0,20 % 0,30 %
Storebrand Indeks - Norge N Indeksfond 0,10 % 0,20 % 0,30 %
Storebrand Global Kreditt IG N Rentefond 0,30 % 0,20 % 0,50 %

Ved manglende dekning for belastning av fondspris kan banken innløse andeler til kunden for å dekke utestående beløp.

Kostnader for IPS og ASK-kontoer finner du i prislisten for Verdipapir.