Avtalegiro

Tjenester Møre 1317 Møre Ung Møre Verdi Møreavtalen (årspris*) Ordinære vilkår
Per betaling 0,00 0,00 0,00 2,00 (0,00) 3,50
Kvittering 20,00 20,00 20,00 20,00 (20,00) 20,00
Elektronisk signering av avtale 3,50 3,50 3,50 3,50 (3,50) 3,50

* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Møre Verdi konto
Gjelder Møre Verdi kunder
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Plasseringskonto - Møre Verdi
Gjelder Møre Verdi kunder
Tjenester Rentesats Ny sats fra 10.11.21
Kr 1 mill og over 0,20 % 0,30 %
Kr 250.000 - 999.999 0,10 % uendret
Kr 1 - 249.999 0,05 % uendret

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Mørekort VISA - Møre Verdi
Gjelder for Møre Verdi kunder
Tjenester Pris
Årspris 275,00
Årspris tilleggskort 275,00
Uttak i minibanker 10,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 0,00
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) 100,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Ved overtrekk av konto beregnes 18 % overtrekksrente.

* Uttak i Sparebanken Møres minibanker er gratis for Møre Verdi II og Seniorkunder. 

Møre Reservekort VISA - Møre Verdi
Gjelder for Møre Verdi kunder
Tjenester Pris
Årspris (Har du Mørekort VISA betaler du ikke årspris) 0,00
Årspris tilleggskort 0,00
Uttak i minibanker 10,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp
VISA varekjøp Norge/utlandet 0,00
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) 100,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00
Kredittramme 50.000,00
Nominell rente av benyttet kreditt 1,59 %
Effektive rente 20,84 %

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Ved overtrekk av konto beregnes 18 % overtrekksrente.

eFaktura
Tjenester Møre 1317 Møre Ung Møre Verdi Møreavtalen (årspris*) Ordinære vilkår
Per betaling 0,00 0,00 0,00 2,50 (0,00) 2,50

* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Brevgiro
Tjenester Pris
Per giro 13,00
+ per konvolutt sendt i posten porto*
+ per konvolutt innlevert i banken porto*
Kvitteringsoblat per oblat 20,00
Retur grunnet manglende dekning, feil og mangler 125,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) - per giro 100,00

Porto justeres til enhver tid gjeldende portosatser til Posten Norge.

Mobil-/Nettbank
Tjenester Møre 1317 Møre Ung Møre Verdi Møreavtalen (årspris*) Ordinære vilkår
Årspris - - - - (900,00) -
Betaling 0,00 0,00 0,00 2,00 (0,00) 3,50
Betaling til forfall 0,00 0,00 0,00 2,00 (0,00) 4,50
Overføring mellom egne kontoer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betaling av skatt og moms - 2,00 2,00 2,00 (0,00) 2,00
Straksbetaling 5,00 5,00 5,00 5,00 (5,00) 5,00
Fast oppdrag til andre 0,00 0,00 0,00 1,50 (0,00) 4,00
Kvittering/-oblat 20,00 20,00 20,00 20,00 (0,00) 20,00
SMS varsling - alle varslinger 3,00 3,00 3,00 3,00 (3,00) 5,00
Spørring på forfall 0,00 0,00 0,00 1,00 (0,00) 1,00
Ødelagt eller mistet kodebrikke. Utlevering av ny kodebrikke. 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Avslutning av konto
Tjenester Pris
Avslutning mot annen bank, per konto 50,00 (maks gebyr per kunde kr 250)
Direkte til kunde ved giro/remisse 20,00
Diverse
Tjenester Pris Pris ikke kunde
Alarm/sperring av kort som skyldes eget misbruk eller uaktsomhet 100,00
Gevint- og tapsoppgave valutalån - Ett enkelt inntektsår 500,00
Gevint- og tapsoppgave valutalån - Hele lånets løpetid 700,00
Heving av bankremisser, sjekk og utbetalingsanvisning 30,00 Tilbys ikke
Kjøp av gavesjekker, bankremisser 100,00 Tilbys ikke
Kopi av bilag, kontoutskrift, årsoppgave. Kundene kan hente dette gratis i nettbanken. 75,00
Overførsel mellom egne konti utført av banken 15,00
Telebank
Tjenester Møre 1317 Møre Ung Møre Verdi Møreavtalen (årspris*) Ordinære vilkår
Betaling 0,00 1,50 1,50 2,50 (0,00) 3,50
Betaling til forfall 0,00 2,50 2,50 2,50 (0,00) 4,50
Kontoutskrift per post 0,00 0,00 0,00 7,00 (0,00) 7,00
Kvittering/-oblat 0,00 20,00 20,00 20,00 (20,00) 20,00
Spørring på forfall 0,00 0,00 0,00 1,00 (0,00) 1,00

* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Girobetaling
Tjenester Pris
Bokført i banken 100,00
Giro sendt Nets 100,00
Giro på byggelån 60,00
Retur fra Nets grunnet manglende dekning 100,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) per giro 100,00
Kontanttjenester
Tjenester Pris Pris ikke kunde
Kjøp/salg av kontanter i valuta inntil motverdi av NOK kr. 10.000 100,00 Tilbys ikke
Kjøp/salg av kontanter i valuta over motverdi av NOK kr. 10.000 500,00 Tilbys ikke
Bestilling av kontanter NOK 100,00
Myntveksling/hylser per hylse
- 1 kr og 5 kr 10,00
- 10 kr og 20 kr 15,00
Reisesjekker Tilbys ikke Tilbys ikke
Heving av reisesjekker 15,00
Pensjonssjekker/lønnsjekker per sjekk 50,00
Uttak EURO i minibank, per uttak 50,00 100,00
Kontantinnskudd på konto* To gratis innskudd per måned. Deretter kr 60 per innskudd.

* gjelder ikke Tarekonto, 1317Spar, 1317konto og foreningskonto.