Hopp til innhold

Investor Relations

Vår investorpleie skal bygge opp under Sparebanken Møres
kjerneverdier; engasjert, nær og solid

Finanskalender

4. kvartal 2016
26.01.17
Årsrapport 2016
30.03.17
1. kvartal 2017
27.04.17
2. kvartal 2017
10.08.17
3. kvartal 2017
19.10.17
Egenkapitalbeviseiervalgmøte
22.02.17
Ordinær generalforsamling
29.03.17
Ex. utbyttedato egenkapitalbevis
30.03.17
Utbetaling av utbytte egenkapitalbevis
07.04.17
Generalforsamlingsmøte
24.11.17

Børsindeks

Q3 2017 Rapporter

Webcast Presentasjon 3. kvartal
Delårsrapport 3. kvartal
Regnskapspresentasjon 3. kvartal
Pressemelding 3. kvartal
Delårsrapport Møre Boligkreditt 3. kvartal
Pilar 3 2017 Q3 Vedlegg i excel

Q2 2017 Rapporter

Delårsrapport 2. kvartal
Regnskapspresentasjon 2. kvartal
Pressemelding 2. kvartal
Delårsrapport Møre Boligkreditt 2. kvartal
Pilar 3 2017 Q2 Vedlegg i excel

Q1 2017 Rapporter

Delårsrapport 1. kvartal
27.04.17
Regnskapspresentasjon 1. kvartal
27.04.17
Pressemelding 1. kvartal
27.04.17
Delårsrapport Møre Boligkreditt 1. kvartal
27.04.17
Pilar 3 2017 Q1 Vedlegg i excel
10.05.17

2016 - Årsrapporter Rapporter

Årsrapport 2016 Årsrapport
Pilar 3 Pilar 3 2016 Risiko og kapitalstyring
Pilar 3 Pilar 32016 Risiko og kapitalstyring - Vedlegg i excel
Årsrapport 2016 Møre Boligkreditt
Årsrapport 2016 Sparebanken Møre Pensjonskasse