Hopp til innhold

Investor Relations

Vår investorpleie skal bygge opp under Sparebanken Møres
kjerneverdier; engasjert, nær og solid

Finanskalender

4. kvartal 2017
25.01.18
Årsrapport 2017
22.03.18
1. kvartal 2018
24.04.18
2. kvartal 2018
15.08.18
3. kvartal 2018
24.10.18
Generalforsamlingsmøte
24.11.17
Egenkapitalbeviseiervalgmøte
21.02.18
Ordinær generalforsamling
21.03.18
Ex. utbyttedato egenkapitalbevis
22.03.18
Utbetaling av utbytte egenkapitalbevis
04.04.18
Ekstraordinært egenkapitalbeviseiervalgmøte
30.05.18
Generalforsamlingsmøte
23.11.18

Børsindeks

Q2 2018 Rapporter

Webcast Presentasjon 2. kvartal
Delårsrapport 2. kvartal
Regnskapspresentasjon 2. kvartal
Pressemelding 2. kvartal
Delårsrapport Møre Boligkreditt 2. kvartal
Pilar 3 2018 Q2 Vedlegg i excel

Q1 2018 Rapporter

Delårsrapport 1. kvartal
Regnskapspresentasjon 1. kvartal
Pressemelding 1. kvartal
Delårsrapport Møre Boligkreditt 1. kvartal
Pilar 3 2018 Q1 Vedlegg i excel

2017 - Årsrapporter Rapporter

Årsrapport 2017 Årsrapport
Pilar 3 Pilar 3 2017 Risiko og kapitalstyring
Pilar 3 Pilar 3 2017 Risiko og kapitalstyring - Vedlegg i excel
Årsrapport 2017 Møre Boligkreditt
Årsrapport 2017 Sparebanken Møre Pensjonskasse

Q4 2017 Rapporter

Delårsrapport 4. kvartal
Regnskapspresentasjon 4. kvartal
Pressemelding 4. kvartal
Delårsrapport Møre Boligkreditt 4. kvartal