Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Investor Relations

Vår investorpleie skal bygge opp under Sparebanken Møres kjerneverdier; nær, engasjert og handlekraftig.

Finanskalender

4. kvartal 2018
24.01.19
Årsrapport 2018
21.02.19
1. kvartal 2019
25.04.19
2. kvartal 2019
14.08.19
3. kvartal 2019
24.10.19
Generalforsamlingsmøte
23.11.18
Egenkapitalbeviseiervalgmøte
20.02.19
Ordinær generalforsamling
20.03.19
Generalforsamlingsmøte
22.11.19

Børsindeks

Q2 2019 Rapporter

Webcast Presentasjon 2. kvartal
Delårsrapport 2. kvartal
Regnskapspresentasjon 2. kvartal
Pressemelding 2. kvartal
Delårsrapport Møre Boligkreditt 2. kvartal
Pilar 3 2019 Q2 vedlegg

Q1 2019 Rapporter

Delårsrapport 1. kvartal
Regnskapspresentasjon 1. kvartal
Pressemelding 1. kvartal
Delårsrapport Møre Boligkreditt 1. kvartal
Pilar 3 2019 Q1 vedlegg

2018 - Årsrapporter Rapporter

Årsrapport 2018 Årsrapport
Pilar 3 Pilar 3 2018 Risiko og kapitalstyring
Pilar 3 Pilar 3 2018 Risiko og kapitalstyring - Vedlegg i excel
Årsrapport 2018 Møre Boligkreditt
Årsrapport 2018 Sparebanken Møre Pensjonskasse

Q4 2018 Rapporter

Delårsrapport 4. kvartal
Regnskapspresentasjon 4. kvartal
Pressemelding 4. kvartal
Delårsrapport Møre Boligkreditt 4. kvartal