Hopp til innhold

Investor Relations

Vår investorpleie skal bygge opp under Sparebanken Møres
kjerneverdier; engasjert, nær og solid

Finanskalender

4. kvartal 2018
24.01.19
Årsrapport 2018
21.02.19
1. kvartal 2019
25.04.19
2. kvartal 2019
14.08.19
3. kvartal 2019
23.10.19
Generalforsamlingsmøte
23.11.18
Egenkapitalbeviseiervalgmøte
20.02.19
Ordinær generalforsamling
20.03.19
Generalforsamlingsmøte
22.11.19

Børsindeks

Q4 2018 Rapporter

Webcast Presentasjon 4. kvartal
Delårsrapport 4. kvartal
Regnskapspresentasjon 4. kvartal
Pressemelding 4. kvartal
Delårsrapport Møre Boligkreditt 4. kvartal

Q3 2018 Rapporter

Delårsrapport 3. kvartal
Regnskapspresentasjon 3. kvartal
Pressemelding 3. kvartal
Delårsrapport Møre Boligkreditt 3. kvartal
Pilar 3 2018 Q3 Vedlegg i excel

Q2 2018 Rapporter

Delårsrapport 2. kvartal
Regnskapspresentasjon 2. kvartal
Pressemelding 2. kvartal
Delårsrapport Møre Boligkreditt 2. kvartal
Pilar 3 2018 Q2 Vedlegg i excel

Q1 2018 Rapporter

Delårsrapport 1. kvartal
Regnskapspresentasjon 1. kvartal
Pressemelding 1. kvartal
Delårsrapport Møre Boligkreditt 1. kvartal
Pilar 3 2018 Q1 Vedlegg i excel