Ikon av person i ulike blåtoner

Kontofører

Sparebanken Møres egenkapitalbevis er notert på Oslo Børs.

Spørsmål vedrørende aksjonærforhold rettes til:

DNB ASA
Verdipapirservice/KUA
Postboks 1600 Sentrum
0021 OSLO

Telefon: 23268021 eller 23268024
E-post: kua@dnb.no