Ikon av fjell med hav i ulike blåtoner

IR-politikk

Sparebanken Møres informasjon til og kommunikasjon med finansmarkedet og andre interessegrupper skal synliggjøre bankens og konsernets totale verdier, herunder både økonomiske og andre verdier.

Sparebanken Møre følger Oslo Børs' IR-anbefaling av 1. mars 2021. 

Vår investorpleie skal bygge opp under våre kjerneverdier; nær, engasjert og handlekraftig. Den totale investorpleien skal være av høy kvalitet og gjenstand for transparens og åpenhet. Informasjonen som gis til markedet og andre interessenter skal være fullstendig, nøyaktig og tidsriktig. 

Likebehandling, transparens og aktsomhet knyttet til håndtering og spredning av finansiell og annen IR-informasjon skal være grunnlaget for all investorpleie.