Styret og ledelse

Sparebanken Møres ledelse består av administrerende direktørs ledergruppe og styret. Administrerende direktør: Trond Lars Nydal.