De største egenkapitalbeviseierne
Oversikt over de 20 største eierne av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre pr 29.05.2024.
20 største egenkapitalbeviseiere
Egenkapitalbeviseier Land Antall EKB Andel i %
SPAREBANKSTIFTELSEN TINGVOLL NOR 4.893.173 9,90
VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS NOR 2.447.968 4,95
SPESIALFONDET BOREA UTBYTTE NOR 2.336.533 4,73
PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND NOR 2.009.032 4,06
DNB BANK ASA MEGLERKONTO INNLAND NOR 1.886.508 3,82
MP PENSJON PK NOR 1.798.905 3,64
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSI NOR 1.642.107 3,32
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD NOR 1.505.120 3,04
WENAAS EFTF AS NOR 1.100.000 2,23
VPF FONDSFINANS UTBYTTE NOR 800.000 1,62
BEKA HOLDING AS NOR 750.500 1,52
LAPAS AS NOR 627.000 1,27
BKK PENSJONSKASSE NOR 470.888 0,95
FORSVARETS PERSONELLSERVICE NOR 459.000 0,93
HJELLEGJERDE INVEST AS NOR 300.000 0,61
STIFTELSEN KJELL HOLM NOR 267.068 0,54
KVEVAL AS NOR 253.124 0,51
U AANDAHLS EFTF AS NOR 250.000 0,51
PIBCO AS NOR 229.500 0,46
MØLLER BORGHILD HANNA NOR 201.967 0,41
Sum 24.228.393 49,01
Totalt 49.434.770 100,00