Emisjoner

Sparebanken Møres egenkapitalbeviskapital utgjør 988 695 400 kroner fordelt på 9 886 954 egenkapitalbevis (EKB), hvert pålydende 100 kroner.

Egenkapitalbeviskapitalen er tatt opp i ni omganger:  

ÅrEmisjonstypeEndring
EKB kapital
Total
EKB
kapital
Ant EKB
1988 Offentlig emisjon 100,0 100,0 1 000 000
1993Offentlig emisjon 100,0200,02 000 000
1994Offentlig emisjon 150,0350,03 500 000
1996Offentlig emisjon 100,0450,04 500 000
1996Ansatteemisjon1,7451,74 516 604
1998Offentlig emisjon 100,0551,75 516 604
1998Ansatteemisjon0,9552,65 526 154
2008Utbytteemisjon42,3594,95 949 153
2009Rettet emisjon58,5653,46 534 264
2010Fondsemisjon130,7784,17 841 116
2013Rettet emisjon148,6932,79 327 603
2013Reparasjonsemisjon54,1986,89 868 144
2013Ansatteemisjon1,9988,79 886 954