Ikon av dokument i blått med en lyseblå brett i det ene hjørnet

Om egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviset er sparebankenes egenkapitalinstrument. Frem til 2009 ble instrumentet kalt grunnfondsbevis. Grunnfondsbeviset ble introdusert første gang i 1988, og Sparebanken Møre og Eiker Sparebank var de første som utstedte grunnfondsbevis i markedet.

Egenkapitalbevis og aksjer
Egenkapitalbeviset har svært mange likhetstrekk med aksjer. Men når det gjelder risiko for tap, skiller de to instrumentene seg fra hverandre. I et aksjeselskap eier aksjonærene hele egenkapitalen, mens det er to former for egenkapital i en sparebank med egenkapitalbevis. Den ene er grunnfondet, som er den egenkapital som er bygget opp historisk via bankens resultatskaping. Den andre er eierandelskapitalen som består av egenkapitalbeviskapitalen med eventuelt tilhørende fond (utjevningsfond og overkursfond). I et aksjeselskap vil et underskudd tære direkte på aksjonærenes verdier, mens det er grunnfondet og eventuelt utjevningsfondet som må dekke tap i en sparebank. Egenkapitalbeviskapitalen vil først bli utsatt dersom grunnfondet går tapt.

Kjøp og salg av egenkapitalbevis
Egenkapitalbevis handles på samme måte som aksjer. Som kunde i Sparebanken Møre kan du handle egenkapitalbevis i nettbanken eller gjennom en av våre meglere.