Sunnmøre

Sparebanken Møre, Keiser Wilhelmsgate 29/33, 6002 Ålesund
Mandag - Fredag
08:00 - 16:00
og ellers etter avtale

Divisjonsleder

Terje Krøvel
Terje Krøvel
Leder divisjon Næringslivsmarked
Tlf: 91153630 terje.kroevel@sbm.no

Eiendom

Tor Ekroll
Tor Ekroll
Banksjef
Tlf: 90757278 tor.ekroll@sbm.no
Helge Amdam
Helge Amdam
Ass. banksjef
Tlf: 90894636 helge.amdam@sbm.no
Kaare Wiik
Kaare Wiik
Ass. banksjef
Tlf: 41147770 kaare.wiik@sbm.no
Ole Sindre Muldal
Ole Sindre Muldal
Autorisert finansiell rådgiver
Tlf: 92283613 ole.muldal@sbm.no
Robert Nerhus
Robert Nerhus
Ass. Banksjef
Tlf: 92601407 robert.nerhus@sbm.no
Steffen Moe
Steffen Moe
Autorisert finansiell rådgiver
Tlf: 91697818 Steffen.Moe@sbm.no
Vibeke Sjåstad Sand
Vibeke Sjåstad Sand
Ass. banksjef
Tlf: 97521225 vibeke.sand@sbm.no

Handel og tjenesteytende

Linda Strømmen
Linda Strømmen
Banksjef
Tlf: 98015227 linda.strommen@sbm.no
Magny Solnørdal
Magny Solnørdal
Ass. banksjef
Tlf: 95137291 ms@sbm.no
Marie Rekdal Hide
Marie Rekdal Hide
Autorisert finansiell rådgiver
Tlf: 95265015 marie.hide@sbm.no
Stig Rune Sætre
Stig Rune Sætre
Seniorrådgiver næringsliv
Tlf: 41666550 stig.saetre@sbm.no
Torgeir Bjørdal
Torgeir Bjørdal
Ass.banksjef
Tlf: 91615790 torgeir.bjordal@sbm.no

Industri

Sveinung Klakegg
Sveinung Klakegg
Banksjef
Tlf: 95078378 sveinung.klakegg@sbm.no
Kjell Petter Dalen
Kjell Petter Dalen
Ass. banksjef
Tlf: 41661933 kjellpetter.dalen@sbm.no
Per Gunnar Vasset
Per Gunnar Vasset
Ass. banksjef
Tlf: 95179970 pergunnar.vasset@sbm.no
Petter Sætre
Petter Sætre
Ass. banksjef
Tlf: 90083446 petter.saetre@sbm.no
Stig Tryggestad
Stig Tryggestad
Banksjef
Tlf: 90526121 stig.tryggestad@sbm.no
Svein Klock
Svein Klock
Ass. banksjef
Tlf: 41693983 svein.klock@sbm.no

Marin

Runar Debess
Runar Debess
Banksjef
Tlf: 90663150 runar.debess@sbm.no
Einar Fiskerstrand
Einar Fiskerstrand
Ass. banksjef
Tlf: 95052638 einar.fiskerstrand@sbm.no
Jonny Dyb
Jonny Dyb
Ass. banksjef
Tlf: 90890201 jonny.dyb@sbm.no
Lene Bratseth
Lene Bratseth
Seniorrådgiver næringsliv
Tlf: 91519886 lene.bratseth@sbm.no
Linda Vedde
Linda Vedde
Ass. banksjef
Tlf: 95185508 linda.vedde@sbm.no

Offshore/Supply

Marianne Kvinnesland
Marianne Kvinnesland
Banksjef
Tlf: 95763834 marianne.kvinnesland@sbm.no
Bjørn Synnes
Bjørn Synnes
Ass. banksjef
Tlf: 91832979 bjorn.synnes@sbm.no
Hege Thorvik
Hege Thorvik
Ass. banksjef
Tlf: 41216851 hege.thorvik@sbm.no