Ikon av bankid på mobil i ulike blåtoner

Betalingsterminaler

Sparebanken Møre tilbyr betalingsterminaler i samarbeid med Nets. Både stasjonære og mobile terminaler som kan være ”multiterminaler”. Multiterminaler er en løsning som passer for kontorfellesskap der inntil 10 ulike brukere kan benytte samme terminal. Brukerne deler på kostnadene og kan gjerne ha konto i ulike banker.

Norske betalingsterminaler er tilrettelagt for alle norske betalingskort, men ikke nødvendigvis for utenlandske kort. For å kunne tilby utenlandske kunder å betale med kredittkort, må avtale inngås med de aktuelle kredittkortselskapene. Du kan inngå avtale om avregning av kredittkort med Sparebanken Møres samarbeidspartner Teller AS.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 16.00