Ikon av dokument i blått med en lyseblå brett i det ene hjørnet

Direkte remittering med AML-kontroll

Direkte remittering er en tjeneste som kan benyttes av virksomheter for masseutbetalinger. Tjenesten støtter hvitvaskingslovens krav, ved at det kontrolleres at den som utfører betalinger fra konto har fullmakt til det. Tjenesten har støtte for krav om dobbel godkjenning, og det er ikke nødvendig å logge inn i nettbedrift for å ettergodkjenne betalinger.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 16.00