Utbetalinger - remitteringer

Dagens versjon av «Direkte remittering» mot Nets tilfredsstiller ikke kravene til bankene om å vite hvilke personer som foretar betalinger. Disse personene skal være legitimert overfor banken. Dette følger av Hvitvaskingsloven §§ 12 og 13.

Alternativet er manuell filoverføring i nettbedrift eller filoverføring via regnskapssystemet (SFTP).

Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi dere å finne de beste løsningen for din bedrift.