Byggelån

Byggelån eller prosjektfinansiering blir gitt som en rammekreditt som gradvis kan trekkes opp i takt med ferdigstillelse av et prosjektet. 

Kan benyttes til eksempelvis oppføring og rehabilitering av industribygg, men også til bygging av veier og skipsfinansiering. Ved prosjektslutt må kreditten konverteres til en langsiktig finansiering som f. eks nedbetalingslån, eller innfris på annen måte.

Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi dere å finne de beste løsningen for din bedrift. Sparebanken Møre er forsikringsagent for Eika Forsikring.