Ikon i ulike former og blåtoner

Leasing

Leasing innebærer at banken kjøper og eier driftsmidlene etter dine spesifikasjoner. Dette sikrer bedriften topp moderne utstyr til enhver tid, samtidig som det frigjør kapital som kan benyttes til andre formål.

Leasing betyr at banken kjøper og eier utstyret bedriften din trenger, og leier det til dere mot en avtalt månedsleie over et avtalt tidsrom. Du har full bruksrett i avtaleperioden. Nesten alt kan leases, og leasing er rett og slett en fleksibel form for finansiering og et godt alternativ til lån.

Leasing gir mange fordeler:

 • Et oversiktlig bedriftsregnskap der leien blir direkte utgiftsført
 • Bedriften unngår å binde driftskapital
 • Enkelt å skifte ut utstyr og dermed opprettholde en moderne maskinpark
 • Inntil 100 % finansiering
 • Gir mulighet for fleksibel og sesongtilpasset leie

Vår samarbeidspartner på leasing er Nordea Finance Equipment AS. 

Ofte stilte spørsmål om leasing

Terminbeløpets størrelse avhenger av følgende forhold:

 • Gjenstandens pris
 • Avtalt startleie - kontantandel som innbetales ved kontraktsinngåelse
 • Leasingperioden - vanligvis fra 3 til 7 år
 • Nominell rente
 • Eventuell restverdi

De vanligste leasingobjektene er:

 • Transportmidler
 • Anleggsmaskiner
 • Maskiner og produksjonslinjer i industrien
 • Landbruksmaskiner og utstyr
 • Kontormaskiner og inventar

Er du i tvil om din investering kan leases, ta kontakt med en av våre rådgivere.

Leasing er en finansieringsform for landbruket, næringsdrivende og offentlig sektor. For næringsdrivende er det et krav at selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

For å være oppdatert med moderne og effektivt utstyr, kreves ofte større investeringer. Da gjelder det å finne en finansieringsform som passer din bedrift. Hva som vil være mest gunstig, avhenger bl.a. av hva som skal finansieres, hvilken sikkerhet som kan stilles, samt bedriftens økonomiske stilling. En god finansieringsløsning reduserer bedriftens kostnader og økonomiske risiko. Våre rådgivere hjelper deg å finne hvilken løsning som passer best for din virksomhet.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 16.00