Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Andre næringsforsikringer

Skreddersøm

Fisker på vei inn til kai

Vi tilbyr en rekke ulike forsikringer og skreddersyr løsninger basert på bedriftens behov. Blant annet tilbys forsikring for kjøretøy, maskin, transport, ansvar, formuesansvar og bolig til utleie.

Kjøretøy,
maskin og
transport
Ansvar og
formuesansvar
Bolig
til leie

Kjøretøy er et viktige verktøy for mange næringsdrivende, og representerer ofte store verdier. Et kjøretøy i næringsbruk kan ha behov for andre forsikringer enn en privat bil.

Maskinforsikringen er en tilleggsforsikring for kunder som har tegnet bedrifts-, butikk- eller kontorforsikring. Forsikringen omfatter plutselige og uforutsette fysiske skader på ting utover det som er omfattet i overnevnte forsikring, men med visse begrensninger.

Transportforsikringen kan omfatte alle bedriftens inn- og/eller utgående vareforsendelser, når bedriften ifølge kjøps- og leveringsbetingelsene bærer risikoen eller har forsikringsplikt for varen under transporten.

En alminnelig ansvarsforsikring omfatter bedrifts- og produktansvar og er aktuell for alle typer næringsvirksomhet. Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret for fysisk skade på person eller ting som bedriften eller produktet forårsaker.

Formuesansvar kan oppstå gjennom feil, forsømmelse, forglemmelse, misforståelser, med andre ord - ansvar for feil som påfører enn annen part et økonomisk tap. Vi tilbyr forsikringen til ingeniører, IKT-konsulenter, tekniske konsulenter, arkitekter, revisorer, regnskapsførere og personer med styreansvar.

Forsikringen bolig til utleie kan benyttes for alle utleieboliger, uavhengig av om de er eid av privatperson eller av firma.

Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi dere å finne de beste løsningen for din bedrift.