Hva gjør du om bedriften din rammes av et dataangrep?

Dataangrep øker i omfang og frekvens - flere og flere bedrifter bli rammet i form av virus, hacking eller andre angrep som har som hensikt å skade, forstyrre eller overbelaste datasystemet. Dataangrepsforsikring beskytter bedriften med både gjenoppretting av data og erstatning ved avbrudd.

2026-KS-Far-betaler1200x1200.png

Hendelser som omfattes av forsikringen

  • Ondsinnet angrep mot maskiner og systemer
  • Skade forårsaket av virus/malware
  • Tyveri av data
  • Nettsider eller server oversvømmes med trafikk slik at systemer slutter å virke (Denial of service)
  • Menneskelige feil

Dataangrepsforsikring inneholder

Innhold
Kartlegging & gjenoppretting av data og programvare
Ansvar ved tap av personopplysninger
Konsekvenser ved datainnbrudd
Erstatning ved avbrudd
Gjenoppbygge omdømme ved hjelp av PR-rådgivere
Dataansvar overfor tredjepart
Økonomisk tap som følge av datakriminalitet

* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 16.00