Hva gjør du om bedriften din rammes av et dataangrep?

Dataangrep øker i omfang og frekvens - flere og flere bedrifter bli rammet i form av virus, hacking eller andre angrep som har som hensikt å skade, forstyrre eller overbelaste datasystemet. I 2018 ble 22 000 norske bedrifter rammet av en eller annen form for cyberangrep. Vår dataangrepsforsikring beskytter bedriften med både gjenoppretting av data og erstatning ved avbrudd.

Hendelser som dekkes av forsikringen 

  •  Ondsinnede angrep mot maskiner og systemer
  •  Skade forårsaket av malware
  •  Menneskelige feil
  •  Tyveri av data
  •  "Denial of service" - nettsidene oversvømmes med trafikk 
Innhold
Kartlegging & gjenoppretting av data og programvare
Ansvar ved tap av personopplysninger
Konsekvenser ved datainnbrudd
Erstatning ved avbrudd
Gjenoppbygge omdømme ved hjelp av PR-rådgivere
Dataansvar overfor tredjepart
Økonomisk tap som følge av datakriminalitet

* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg.